Klausyti gyvai

11:00 - 12:00

Laisva forma

Vyko viešasis Alytaus miesto bendrojo plano svarstymas

Bendrojo plano viešasis svarstymas- 023
Bendrojo plano viešasis svarstyma

Šiandien Alytaus miesto savivaldybėje viešai svarstytas Alytaus miesto bendrasis planas. Dalyvavo Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas Tautvydas Tamulevičius, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjas, savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Matažinskas, šio skyriaus specialistai, bendrojo plano rengėjai. Posėdžių salėje susirinko nemažai alytiškių, panorusių detaliau susipažinti su svarbiu miesto viziją formuosiančiu dokumentu, pasiklausyti architektų komentarų ar išsakyti savo nuomonę.

 

O nuomonių būta išties nemažai ir įvairių. Daugiausiai diskusijų sukėlė šalia AB mašinų gamyklos „Astra“ numatyta gyvenamoji teritorija, kuri, pasak viešajame svarstyme dalyvavusių miesto architektų, būtų visiškai neperspektyvi. Ne mažiau diskutuota ir apie planuojamus miesto centro pakeitimus. Architektė Dalia Lungevičienė pastebėjo, kad kartu su šiuo metu galiojančiu bendruoju planu buvo patvirtintas vietinės reikšmės kultūros paveldo objektų specialusis planas, kuriame buvo numatyta, kad miesto centras yra urbanistinė saugoma teritorija, o šiuo metu naujajame plane numatomas galimas užstatymas iki 20 metrų. „Parodykite man prašau Alytuje, be jau esančio devynaukščio centre, tokius aukštus pastatus. Tai nebūdinga mūsų miestui, negali būti čia tokių pastatų, juo labiau, kad visas miesto centras yra mažaaukštis“, – prieštaravo ji.

Bendrojo plano viešasis svarstymas- 026
Bendrojo plano viešasis svarstymas

Viešajame svarstyme dalyvavę alytiškiai taip pat pasigedo viešos miesto gyventojų diskusijos internetinėje erdvėje, kurioje kiekvienas alytiškis galėtų viešai išsakyti savo nuomonę ar pateikti savo pastabas. Pasak Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo, savivaldybės vyriausiojo architekto M. Matažinsko, alytiškiai savo nuomonę ir pastabas bendrojo plano keitimo klausimu Alytaus miesto savivaldybei gali pateikti raštu, tai jie sėkmingai daro.Išklausę architektų pastabas bendrojo plano rengėjai pažadėjo atsižvelgti į pastabas ir pakoreguoti Alytaus miesto bendrojo plano projektą.

Bendrojo plano viešasis svarstymas- 020.JPG
Alytaus miesto bendrojo plano svarstymas

Alytaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimas, remiantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu, bus atliekamas 25-iose teritorijose.

Kitos naujienos

Naujasis „Wolves“ treneris Kęstutis Kemzūra šiandien buvo pristatytai komandai ir surengė pirmąją...

Bendrovė „Alytaus šilumos tinklai“ įgyvendino projektą ir beveik pusšimtyje Alytaus miesto švieti...

Apie  branduolinio ginklo dislokavimą Baltarusijoje, Kinijos vadovo vizitą Rusijoje ir ukrainieči...

Per tris dešimtis žmonių įkalinta, keletas nužudyti - tyli vizualinė kova laikinai okupuotose Ukrainos te...