Klausyti gyvai

08:00 - 10:40

Savaitgalio rytas

Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkams pratęstas paraiškų teikimo terminas

???????Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkai, valdytojai ir naudotojai, įgyvendinantys žalos prevencijos priemones, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, kviečiami teikti paraiškas. Rašytinės paraiškos turėtų būti pateikiamos Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui. Jose turi būti nurodytos įdiegtos priemonės, žemės sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų rekvizitai, įgyvendintų priemonių aprašymas, įgyvendinimo terminai bei lėšos, panaudotos joms įgyvendinti. Prie paraiškos turi būti pridėti dokumentai, patvirtinantys faktą, kad paraišką teikia žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkai, valdytojai ir naudotojai (išrašai iš Nekilnojamojo turto registro ar jų kopijos, žemės sklypų nuomos, panaudos sutartys, įregistruotos teisės aktų nustatyta tvarka ar jų kopijos ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad paraišką teikia žemės sklypo, kuriame medžioklė nėra uždrausta, savininkas, valdytojas ar naudotojas). Paraiškos priimamos iki gruodžio 6 d.

Kitos naujienos

Alytaus miesto teatre penktadienį šventiniu koncertu bus uždaromi Alytaus – Lietuvos kultūros sostinės me...

FM99 studijoje „Praeitis trap mūsų“Alytaus kolekcininkų klubo nariai Gintaras Lučinskas ir Kęstutis Tamul...

Paauglių tarpe pastaruoju metu drastiškai daugėja atvejų, kai vaikai ima svaigintis priklausomybę...