Tėvai kyla prieš Alytaus mokyklų tinklo pertvarką

Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio taryba priėmė sprendimą nepritarti pateiktam Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano ir jo priedų koregavimo projektui. Projektui nepritaria ir  Alytaus lopšelio-darželio ,,Obelėlė” priešmokyklinių grupių vaikų tėvų sambūris. Abiejų švietimo įstaigų tėvai pateikė raštus Alytaus miesto savivaldybei su savo argumentais ir klausimais. Viena iš nurodomų priežasčių, kad … Tęskite Tėvai kyla prieš Alytaus mokyklų tinklo pertvarką skaitymą