Klausyti gyvai

24:00 - 06:30

Nakties garso takelis

Tėvai kyla prieš Alytaus mokyklų tinklo pertvarką

Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio taryba priėmė sprendimą nepritarti pateiktam Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano ir jo priedų koregavimo projektui.

Projektui nepritaria ir  Alytaus lopšelio-darželio ,,Obelėlė” priešmokyklinių grupių vaikų tėvų sambūris.

Abiejų švietimo įstaigų tėvai pateikė raštus Alytaus miesto savivaldybei su savo argumentais ir klausimais. Viena iš nurodomų priežasčių, kad projektas stumiamas nesilaikant svarstymo terminų, kurie turėjo būti suteikti bendruomenei. 

„Drevinukas“ laukia pagrindimo

„Drevinuko“ mokyklos taryba sprendimą dėl pritarimo/nepritarimo bendrojo ugdymo mokyklų planui, turi priimti išanalizavusi darbo grupės pateiktus siūlymus, tačiau tokia darbo grupė, net nebuvo sudaryta, teigiama tėvų rašte.

Visgi „Drevinuko“ mokyklos taryba savo pastabas pateikė. Anot tėvų rašto, tinklo koregavimo projekte painiava – neaišku, ar „Drevinukas“ išlieka atskira įstaiga, ar jo pavadinimo nebelieka ir tampa tik Vidzgirio mokyklos skyriumi.

Taip pat pateiktas projektas neatitinka tinklo kūrimo taisyklių reikalavimų, nes jame tik formaliai nurodant, kad Alytaus „Drevinuko“ mokykla-darželis reorganizuojamas, nepagrindžiant jo strateginio tikslo, uždavinių, prioritetų, pagrindinių rezultatų rodiklių, nesusiejant su socialinės atskirties mažinimu, ugdymo kokybe ir (ar) mokinių ugdymo (si) pasiekimų gerinimu, efektyvesniu lėšų panaudojimu ir kitais kriterijais. 

Taip pat dabartiniame galiojančiame mokyklų tinklo pertvarkos bendrajame plane jokie pakeitimai „Drevinuke“ nenumatyti iki 2025 metų.

Pagal galiojančius reikalavimus, „bendrojo ugdymo mokyklų plano koregavimo projektas nėra tapatu bendrojo ugdymo mokyklų planui, ir todėl turėtų būti koreguojamas ir teikiamas svarstyti visas bendrojo ugdymo mokyklos planas, o ne jo mažytė dalelė be jokios motyvacijos ir pagrindimo“.

„Drevinuko“ bendruomenė nepritaria dabartiniam projektui ir siūlo parengti Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrojo plano ir jo priedų koregavimo projektą, atitinkantį visus reikalavimus.

„Obelėlė“ pateikė 17 klausimų

Alytaus lopšelio-darželio ,,Obelėlė” priešmokyklinių grupių vaikų tėvų sambūris savo rašte, adresuotame Alytaus m. savivaldybės merui, tarybai, administracijos direktoriui, Švietimo skyriaus vedėjai ir Švietimo ministerijai išreiškė nepritarimą projektui ir pateikė klausimus, į kuriuos nesulaukė atsakymo susitikime, kai jiems buvo pristatytas tinklo projektas. Pagal jį uždaroma viena „Obelėlės“ priešmokyklinė grupė.

Klausimų 17, pradedant nuo alternatyvų tėvams pasirenkant švietimo įstaigą – anot tėvų, daromas spaudimas rinktis Panemunės progimnaziją, iki higienos normų, maitinimo galimybių ir darbo sąlygų.

„Obelėlės“ tėvai šiandien kvietė ir mitingui prie savivaldybės. Vos susirinkę 8.30 val mitinguotojai buvo pakviesti pas merą.

Kitos naujienos

Tylos užtvanka sugriūna ir erdvę užlieja šviesos! Merkinėje jau ketvirtą kartą vyks menų festival...

Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė bus prijungta prie Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės, tr...

Tradicinis ir tūkstantines žiūrovų minias pritraukiantis, vienas laukiamiausių vasaros renginių A...

Tai sužinosime parodoje „Atsiminimų miestas“ liepos 31 d. (trečiadienį), 17 val. Ilgai lauktas „M...