Klausyti gyvai

24:00 - 06:30

Nakties garso takelis

Alytaus mokyklų tinklo pertvarkos projektas. Kas tai?

Švietimo įstaigas pasiekė Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano ir jo priedų koregavimo projektas. Šis dokumentas liečia šešias Alytaus miesto švietimo įstaigas. Siūloma nuo 2024 m. reorganizuoti „Drevinuko“ mokyklą-darželį, prijungiant prie Alytaus Vidzgirio mokyklos, Piliakalnio progimnaziją siūloma reorganizuoti prijungiant lopšelį-darželį „Nykštukas“, o Likiškėlių progimnaziją – prijungiant lopšelį-darželį „Boružėlė“.

FM99 studijoje diskusijos svečiai – Alytaus miesto sav. Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Loreta Šernienė ir  Meilė Platūkienė Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Alytaus miesto susivienijimo vadovė.

Meilė Platūkienė ir Loreta Šernienė

Kaip sakė Loreta Šernienė – tai ne pertvarka, o plano korekcija „siekiant efektyvesnio mokymų lėšų panaudojimo ugdymo kokybės užtikrinimo ir įtraukiojo ugdymo nuostatų įgyvendinimo nuo 2024 rugsėjo 1 d. priešmokyklinio ugdymo grupes formuoti bendrojo ugdymo mokyklose“, – dar vienas siūlymas, kuris liečia visą švietimo tinklą, taip pat įrašytas projekte. Įstaigų bendruomenės tinklo pertvarkos korgavimo projektą turi apsvarstyti ir savo siūlymus pateikti iki kovo 6 d. Ar ne per mažai laiko bendruomenėms su juo susipažinti ir pateikti savo pasiūlymą? Loreta Šernienė sako – „Kas nori suspės”.

Meilė Platūkienė

Nauja Alytaus mokyklų tinklo pertvarkos grupė sudaryta š.m. vasario 1 dieną Alytaus m. mero Nerijaus Cesiulio potvarkiu. Grupei vadovauja vicemerė Jurgita Šukevičienė, pavaduotoja Loreta Šernienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

Meilė Platūkienė darbo grupėje pasigedo profesinės sąjungos atstovų ir platesnių diskusijų su bendruomenėmis.

Pertvarkos grupės nariai:
Tarybos narės Laima Vincė Kirkliauskienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė, Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkė ir Nijolė Makštutienė. Taip pat sudėtyje Rasa Kuckailienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja, Rimvyda Ališauskienė, Alytaus „Volungės“ progimnazijos direktorė,. Daiva Sabaliauskienė, Alytaus Putinų gimnazijos direktorė, Vitalija Vitkauskienė, Alytaus lopšelio-darželio „Du gaideliai“ direktorė, Simona Užkurė, Alytaus lopšelio-darželio „Putinėlis“ direktorė ir Tomas Vailionis, Alytaus šv. Benedikto gimnazijos mokinių tėvų atstovas. Darbo grupę iki 2024 m. kovo 06d. turi parengti Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano ir jo priedų pakoreguotą projektą ir pateikti jį Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui ir Alytaus miesto savivaldybės tarybai.

Nors dokumentas įstaigoms svarstyti pateiktas tik praėjusią savaitę, bet jo  sprendiniai jau pradėti įgyvendinti – praėjusią savaitę Likiškėlių progimnazijai ir „Drevinuko“ darželiui mokyklai skirti nauji laikini vadovai – lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktorė Loreta Jurkonienė ir Vidzgirio mokyklos direktorius Artūras Čiurlionis. Piliakalnio progimnazijai taip jau laikinai vadovauja „Nykštuko“ direktorė Daiva Rekštienė. Pasak Loretos Šernienės – tai laikini vadovai,o vėliau bus skelbiami konkursai.

Kalbėjome ir apie “Tūkstantmečio mokyklų“ programos antrajame sraute esančias 36 šalies savivaldybes kurias lėšos – apie 30 mln. eurų – turėtų pasiekti per artimiausias savaites. Tarp jų ir penkios Alytaus mokyklos. Antrojo srauto savivaldybės parengė 33 pažangos planus, projekte dalyvauja 177 mokyklos. Joms iš viso bus skirta 116 mln. eurų.

Įtrauktis švietime nėra tik apie specialiųjų poreikių vaikus, bet „tai yra apie tolygų visų Lietuvos vaikų ugdymą.“ Tuo metu antrojo srauto savivaldybėms 30 proc. lėšų skirta infrastruktūros atnaujinimui, o apie 70 proc. – minkštosioms veikloms ir ugdymo priemonėms. Iš antrojo srauto krepšelio lyderystės sričiai skirta 12 mln. eurų, įtraukiojo ugdymo – 28 mln. eurų, kultūriniam ugdymui skirta 27 mln. eurų, o STEAM ugdymui – apie 49 mln. eurų.

Komentarai (2)

  1. Anonimas prieš 5 mėnesiai

    Alytaus miesto taryba nustato leistiną pareigybių skaičių švietimo skyriaus siūlymu, jeigu nusprendžia mažinti ar didinti, tai įstaigų vadovai bejėgiai https://va.alytus.lt/document/76886

  2. S Be prieš 5 mėnesiai

    Ar vaikams mažiems bus saugiau, negu darželiuose??

Comments are closed.

Kitos naujienos

Tylos užtvanka sugriūna ir erdvę užlieja šviesos! Merkinėje jau ketvirtą kartą vyks menų festival...

Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė bus prijungta prie Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės, tr...

Tradicinis ir tūkstantines žiūrovų minias pritraukiantis, vienas laukiamiausių vasaros renginių A...

Tai sužinosime parodoje „Atsiminimų miestas“ liepos 31 d. (trečiadienį), 17 val. Ilgai lauktas „M...