Klausyti gyvai

20:00 - 24:00

Vakaro dvelksmas

Alytaus miesto biudžetas: daugiau pinigų socialinių darbuotojų atlyginimams

Neįgaliųjų integracija į darbo rinką, vienišų senjorų užimtumas, lėšos magnetinio rezonanso tomografui  įsigyti, socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų atlyginimams padidinti. Tai tik dalis šių metų miesto biudžeto projekte numatytų pinigų sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos srityse. Išsamiau apie tai pasakoja Alytaus miesto vicemerė Valė Gibienė ir Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja Neringa Rinkevičiūtė.  Plačiau klausykite laidos garso įrašo.

Ligoninės viltis įsigyti naują magnetinio rezonanso tomografą nepalaidota

Sveikatos apsaugos programa, kaip ir visos šių metų Alytaus miesto biudžeto dalys, sulauks daugiau pinigų. Biudžeto projekte sveikatos apsaugai planuojama skirti 1 mln. 700 tūkst. Lyginant su praėjusiais metais tai yra 12,7 proc. daugiau.

„Manau, kad šiemet tikrai įsigysime svarbų, ir turbūt daugiausiai aistrų sukėlusį Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei reikalingą, brangios įrangos kategorijai priskiriamą magnetinio rezonanso tomografą. Regioninei ligoninei tai būtina darbo įranga. Jau dešimtmetį magnetinio rezonanso tomografu Alytaus ligoninėje pacientams atliekami tyrimai, tad tikrai negalime sugrįžti prie kraujo tyrimo iš piršto“, – įrangos įsigijimo būtinybę pabrėžė vicemerė V. Gibienė.

AStrateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja Neringa Rinkevičiūtė bei Alytaus miesto vicemerė Valė Gibienė (FM99 nuotr.)

Ji pridūrė, kad šių metų biudžeto projekte brangiai įrangai įsigyti kol kas yra numatyta pinigų suma – 70 tūkst. eurų, kadangi pirkimas yra didelės apimties ir užtruks. Tačiau neabejojama, kad pradinis įnašas ir mėnesiniai mokesčiai tikrai bus didesni. Tikimasi, kad šioms išlaidoms padengti pakaks iš ES struktūrinių fondų į miesto biudžetą sugrįžtančių lėšų. „Šiemet privalome šią įrangą turėti“, – įsitikinusi V. Gibienė.

Daugiau lėšų odontologijos paslaugoms

Pernai Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje buvo atidaryta rekonstruota ir gerokai praplėsta Konsultacijų  poliklinika. Investicijos į patalpas padėjo išspręsti anksčiau buvusią eilių pas gydytojus specialistus problemą. Šiemet Alytaus miesto savivaldybės biudžeto projekte daugiau lėšų numatyta kitai opiai problemai spręsti.

 „Mieste daugėja senyvo amžiaus žmonių ir yra labai reikalinga dantų protezavimo paslauga.  Pernai tam buvo skirta 30 tūkst. eurų. Šiemet ši suma didinama iki 50 tūkst. eurų“, – teigė V. Gibienė.

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja N. Rinkevičiūtė pasidžiaugė, kad 2018 metais sveikatos apsaugos srityje bus vykdoma daug ES lėšomis finansuojamų projektų, kurių metu bus sutvarkytos patalpos ir atnaujinta įranga Alytaus švietimo įstaigose bei miesto poliklinikoje.

„Sveikatos paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo projekto vertė – apie 600 tūkst. eurų. Projektas skirtas vaikų sveikatos gerinimui. Jo metu bus sutvarkyta trylika odontologijos kabinetų, esančių švietimo įstaigose, jiems nupirkta naujos įrangos. Kelios darbo vietos bus atnaujintos ir poliklinikoje“, – sakė N. Rinkevičiūtė. Įranga švietimo įstaigų odontologijos kabinetuose yra labai sena, todėl ją atnaujinti yra būtina.

Kitas miesto savivaldybės planuojamas įgyvendinti projektas, skirtas sveikos gyvensenos propagavimui, alytiškių skatinimui sportuoti, sveikai maitintis. Įgyvendinant projektą „Mažais žingsneliais – sveikos gyvensenos link“ Jaunimo parke turėtų atsirasti lauko treniruokliai po atviru dangumi, skirti įvairaus amžiaus žmonių grupėms.

 Daugiau dėmesio skiriama prevencijai

Skirstant biudžeto lėšas, pagalvota ne tik apie problemų sprendimą, bet ir jų prevenciją. Šiemet 29 tūkst. savivaldybės biudžeto lėšų yra matyta skirti kitų asmens sveikatos priežiūros, sveikatinimo ir švietėjiškoms paslaugoms, kurios nėra finansuojamas iš privalomojo sveikatos draudimo, teikti. Į šią programą įeina netaisyklingos stuburo deformacijos prevencija, tėvystės įgūdžių formavimas, regos korekcija, lytiškumo ugdymas.

„Švietėjiška veikla, prevencinė veikla yra labai svarbi ir reikalinga, užbėgant už akių daugeliui neigiamų pasekmių. Šios srities nauda sunkiai apčiuopiama, tačiau, neabejoju, tai – labai reikalinga ir duodanti teigiamų rezultatų veikla“, – įsitikinusi V. Gibienė.

Prie prevencinio darbo sveikatos srityje daug prisideda ir Alytaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras, kurio veikla yra dalinai finansuojama iš miesto savivaldybės biudžeto (Alytaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro nuotr.)

Prie prevencinio darbo sveikatos srityje daug prisideda ir Alytaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras, kurio veikla yra dalinai finansuojama iš miesto savivaldybės biudžeto. „Visuomenės sveikatos biuras gauna valstybinę dotaciją, bet miesto savivaldybė prisideda finansiškai, kad šios įstaigos teikiamos paslaugos būtų išplėstos, pasiektų kuo didesnį žmonių ratą“, – teigė Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja.

Anot jos, sveikatos ministerijos atlikti tyrimai rodo, kad reikia tiek valstybines, tiek ES struktūrinių fondų lėšas nukreipti sveikos gyvensenos, aktyvaus gyvenimo būdo skatinimui, kad būtų užkardytas kelias ligoms atsirasti. „Didelis dėmesys yra skiriamas būtent prevencijai“, – sakė N. Rinkevičiūtė.

 Tęsiamos jau pradėtos ir labai pasiteisinusios iniciatyvos

Dar viena Alytaus miesto savivaldybės biudžeto sudėtinė dalis – socialinės apsaugos programa. Jai šiemet numatyta skirti 7,6 mln. eurų. Ši programa, lyginant su praėjusiais metasi, didėja net 17,5 proc.

Kaip teigė N. Rinkevičiūtė, pagrindinė šios programos didėjimo priežastis, ankstesniais metais sukurtų ir pasiteisinusių iniciatyvų, tokių kaip nuolaidų kortelė „Alytus-viena šeima“, senjorų kortelės, tęstinumas. Taip pat – ir naujų iniciatyvų kūrimas.

Ankstesniais metais sukurtų ir pasiteisinusių iniciatyvų, tokių kaip nuolaidų kortelė „Alytus-viena šeima“, senjorų kortelės, tęstinumas (AMS nuotr.)

„Socialinė sritis yra labai plati, ir viską paminėti būtų sunku. Tačiau norėčiau išskirti kelis šių metų prioritetus. Šiemet bus tęsiamas Vaikų globos namuose augančių vaikų perkėlimas į šeimynas. Planuojama išnuomoti dar kelis butus, į kuriuos galėtų persikelti dalis Vaikų globos namuose auklėtinių. Alytus, kaip ir kitos šalies savivaldybės, globos namų pertvarką turi įgyvendinti iki 2020 metų. Kol kas miestui puikiai sekasi su šia užduotimi susitvarkyti.

Pernai pirmieji Lietuvoje pradėjome teikti bendruomenines paslaugas šeimai, kurias teikiame  visoms miesto šeimoms. Tai – ir konsultacijos, ir psichologo pagalba, ir mediacija, ir pozityvios tėvystės pamokos. Jau viršijome išsikeltus rodiklius, tai tik parodo, kad tokios paslaugos yra reikalingos“, – kalbėjo vicemerė.

Kaip dar vieną tęstinį projektą V. Gibienė įvardijo ir Neįgaliųjų kepyklėlės veiklą, integruojant neįgaliuosius į darbo rinką. Ši veikla taip pat bus tęsiama, įgyvendinant Užimtumo didinimo programą.

Nebus pamiršti ir senyvo amžiaus alytiškiai, kurie praėjusiais metais turėjo galimybę lankyti senjorų darželį. Ši iniciatyva sulaukė ypatingai daug pozityvių atsiliepimų, senjorai džiaugėsi, kad tokia veikla jiems padeda nesijausti vienišiems, užsiimti mėgstama veikla, pabendrauti su kitais panašaus amžiaus žmonėmis.

 Daugiausiai pinigų reikalauja įstaigų išlaikymas

Nors socialinei apsaugai iš miesto biudžeto numatyta skirti beveik 8 mln. eurų, vis tik daugiausia šių lėšų atiteks Alytuje veikiančių įstaigų išlaikymui ir jų teikiamoms paslaugoms užtikrinti.

„Didžioji dalis išlaidų tenka Vaikų globos namams, Alytaus miesto socialinių paslaugų centrui ir Alytaus miesto reabilitacijos ir sporto centrui. Šioje programoje 1 mln. 900 eurų numatyta socialinėms išmokoms, dar 1 mln. 200 eurų – kasmetėms kompensacijoms už šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį“, – konkrečius skaičius įvardijo Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja.

Rinkevičiūtė pasidžiaugė, kad pernai iš socialinėms išmokoms skirtų lėšų buvo sutaupyta net 600 tūkst. eurų, kurie buvo nukreipti socialiniai atskirčiai mieste mažinti. Tikimasi, kad ir šiemet lėšų bus sutaupyta.

„Kad ir kaip norėtume, socialinių pašalpų gavėjų skaičius nemažėja. Tačiau pašalpų mokėjimo funkciją perdavus savivaldybėms ir pradėjus analizuoti esamą situaciją, sulaukta teigiamų rezultatų. Kasmet nustatoma tokių žmonių, kurie nuslepia savo pajamas ir pretenduoja į socialines išmokas, kurios jiems realiai nepriklauso“, – kalbėjo N. Rinkevičiūtė.

 Kompensacijos moksleivius įdarbinusiems darbdaviams

Socialinės apsaugos programoje papildomas dėmesys skirtas moksleivių užimtumui vasaros metu. Tam biudžeto projekte yra numatyta 10 tūkst. eurų. „Tai yra užimtumo didinimo programos sudedamoji dalis. Moksleivių užimtumo poreikį pastebėjome jau praėjusiais metais. Šiemet pasižiūrėsime, kaip seksis, nes tai bus pirmieji metai, kai skatinsime darbdavius vasaros laikotarpiu įdarbinti moksleivius ir skirsime jiems kompensaciją darbo užmokesčiui išmokėti“, – teigė V. Gibienė.

Rinkevičiūtė pastebėjo, kad ne maža dalis jaunimo vasarą išvyksta dirbti į kitus miestus. Toks laikinas darbas padeda ne tik užsidirbti, bet ir susipažinti su darbo rinka, moko, kaip reikia joje įsitvirtini, save pateikti. „Darbinė praktika jaunimui yra labai reikalinga“, – neabejoja N. Rinkevičiūtė.

Socialiniai darbuotojai gaus didesnius atlyginimus

Dar viena naujovė šių metų biudžeto projekte – numatytos lėšos miesto socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų atlyginimams didinti. „Vilnius jau tą padarė, Birštonas skelbiasi kad tą darys, mes irgi norime tokį žingsnį žengti“, – teigė vicemerė V. Gibienė.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos komitetams šis siūlymas jau buvo pateiktas ir sulaukė politikų pritarimo. Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja pažymėjo, kad miesto biudžetui toks sprendimas kainuotų nemažai, tačiau, visi sutaria, kad socialiniai darbuotojai atlieka labai sunkų, atsakingą darbą, o atlygį už tai gauna vieną mažesnių, tad situacija turi būti keičiama.

Informacija parengta pagal Alytaus miesto savivaldybės informaciją bendradarbiaujant radijo stočiai „FM99“ ir naujienų portalui Alytusplius.lt.

 

Kitos naujienos

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje išrinktas Meilės Lukšienės premijos laureatas. Juo tapo Ąžuolas ...

Lietuvių kalba unikali ir ypatinga, ja komunikuojame tarpus...

Alytaus Rotušės aikštėje statoma išskirtinė scena penktadienį vyksiančiam lauko šokio spektakliui...