Klausyti gyvai

24:00 - 06:30

Nakties garso takelis

Alytaus rajono jaunimo reikalų taryba pradėjo darbą

Į pirmąjį posėdį  vasario 23d. susirinko Alytaus rajono jaunimo reikalų taryba (JRT). Taryba išsirinko pirmininką ir pavaduotoją. Pirmininku vienbalsiai išrinktas Alytaus rajono savivaldybės mero patarėjas Sergej Riabinin, jo pavaduotoja – bendruomeninės organizacijos „Dainavos kaukas“ narė Ieva Andriuškevičiūtė.

Iš viso rajono Jaunimo reikalų tarybą sudaro 8 nariai. Be jau minėtų narių, taryboje visuomeniniais pagrindais dirba: Jūratė Overaitytė – Alytaus rajono savivaldybės tarybos narė, Marius Povilaitis – asociacijos „Drūtas dzūkas“ pirmininkas, Eligijus Adžgauskas – asociacijos „Užaugę ant laiptų!“ narys, Andrius Karlonas – savivaldybės Ekonomikos skyriaus vyr. specialistas, Laurita Marčiulionienė – Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projekto „Atrask save“ vietos jaunimo JGI koordinatorė, Simona Ogilbaitė – asociacijos „Daugų jaunimas“ pirmininkė. Posėdžio sekretorė – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Jurgita Osinskienė.

rajono jaunimo reikalu taryba
Alytaus rajono jaunimas savo pasiūlymus dėl jaunimo reikalų tarybos veiklos plano gali teikti iki kovo 18 d. (Nuotr. ARSA)

Pirmojo posėdžio metu buvo aptartas JRT darbo reglamentas, kurį numatoma tvirtinti kitą posėdį, taip pat šių metų tarybos veiklos plano projektas, apimantis renginius, mokymus, jaunimo organizacijų bendradarbiavimą ir kitas jaunimui įdomias veiklas. Alytaus rajono jaunimas savo pasiūlymus dėl jaunimo reikalų tarybos veiklos plano gali teikti iki kovo 18 d. el. paštu: jurigta.osinskiene@arsa.lt .

Pagrindiniai Alytaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos tikslai yra: bendradarbiaujant su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi padėti įgyvendinti savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, numatytose LR jaunimo politikos pagrindų įstatyme bei kituose teisės aktuose, koordinuoti savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą, užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos klausimus bei stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų.Kitas jaunimo reikalų tarybos posėdis numatytas šių metų kovo 29 dieną.

Kitos naujienos

(BNS). Seimo pirmininkė ir frakcijų seniūnai registravo pataisas, kuriomis vietoje kanceliarinių išlaidų ...

„Mes buvom kaip sviestas, į kurį sminga karštas peilis“, - sako dezinformaciją ir ...

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, organizuodamas konkursus dėl pakuočių atliekų surinkimo...

Birželio 11 dieną 13.30 val. Varčios miške, prie partizanų atminimo kryžiaus (Dušnionių girininki...