Klausyti gyvai

24:00 - 06:30

Nakties garso takelis

Duomenų apsaugos politika

Įvadas

UAB „Alytaus radijas“ reikia rinkti ir naudoti tam tikrą informaciją apie asmenis.

Tai gali būti klientai, tiekėjai, verslo kontaktai, darbuotojai ir kiti žmonės, su kuriais organizacija palaiko ryšius arba kuriems gali reikėti susisiekti.

Šioje politikoje aprašoma, kaip šie asmens duomenys turi būti renkami, tvarkomi ir saugomi, kad atitiktų įmonės duomenų apsaugos standartus ir įstatymus.

Kodėl tokia politika egzistuoja

Šia duomenų apsaugos politika užtikrinama: UAB „Alytaus radijas“ 

 • Laikosi duomenų apsaugos teisės aktų ir laikosi geros praktikos
 • Gina darbuotojų, klientų ir partnerių teises
 • Yra atvira apie tai, kaip ji saugo ir tvarko asmenų duomenis
 • Apsisaugo nuo duomenų pažeidimo rizikos

Duomenų apsaugos teisės aktai

1998 m. duomenų apsaugos įstatyme aprašoma, kaip organizacijos, įskaitant organizacijas, turi rinkti, tvarkyti ir saugoti asmeninę informaciją. UAB „Alytaus radijas“ šios taisyklės taikomos neatsižvelgiant į tai, ar duomenys saugomi elektroniniu būdu, popieriuje ar kitoje medžiagoje.

Kad būtų laikomasi įstatymų, asmeninė informacija turi būti renkama ir naudojama sąžiningai, saugoma saugiai ir neatskleidžiama neteisėtai.

Duomenų apsaugos įstatymas grindžiamas aštuoniais svarbiais principais. Juose teigiama, kad asmens duomenys turi:

 1. Tvarkomi sąžiningai ir teisėtai
 2. Gauti tik konkrečiais, teisėtais tikslais
 3. Būkite adekvatūs, aktualūs ir ne per daug
 4. Būkite tikslūs ir nuolat atnaujinkite
 5. Negali būti laikomas ilgiau nei būtina
 6. Tvarkomi atsižvelgiant į duomenų subjektų teises
 7. Būkite apsaugoti tinkamais būdais
 8. negali būti perduodami už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, nebent ta šalis ar teritorija taip pat užtikrina tinkamą apsaugos lygį.

Žmonės, rizika ir atsakomybė

Politikos taikymo sritis

Ši politika taikoma:

 • Pagrindinė buveinė UAB „Alytaus radijas“ 
 • Visos šakos UAB „Alytaus radijas“ 
 • Visi darbuotojai ir savanoriai UAB „Alytaus radijas“ 
 • Visi rangovai, tiekėjai ir kiti asmenys, dirbantys UAB „Alytaus radijas“ 

Jis taikomas visiems bendrovės turimiems duomenims, susijusiems su asmenimis, kurių tapatybę galima nustatyti, net jei ši informacija techniškai nepatenka į 1998 m. Duomenų apsaugos įstatymo taikymo sritį. Tai gali būti:

 • Asmenų vardai ir pavardės
 • Pašto adresai
 • El. pašto adresai
 • Telefono numeriai
 • … ir bet kokia kita informacija, susijusi su asmenimis

Duomenų apsaugos rizika

Ši politika padeda apsisaugoti nuo kai kurių labai realių duomenų saugumo pavojų, įskaitant: UAB „Alytaus radijas“ 

 • Konfidencialumo pažeidimai. Pavyzdžiui, informacija pateikiama netinkamai.
 • Nesugebėjimas pasiūlyti pasirinkimo. Pavyzdžiui, visi asmenys turėtų turėti galimybę laisvai pasirinkti, kaip įmonė naudos su jais susijusius duomenis.
 • Žala reputacijai. Pavyzdžiui, įmonė gali nukentėti, jei įsilaužėliai sėkmingai gaus prieigą prie neskelbtinų duomenų.

Atsakomybę

Kiekvienas, kuris dirba ar su kuriuo dirba, yra atsakingas už tai, kad duomenys būtų renkami, saugomi ir tvarkomi tinkamai UAB „Alytaus radijas“.

Kiekviena komanda, tvarkanti asmens duomenis, turi užtikrinti, kad jie būtų tvarkomi ir tvarkomi laikantis šios politikos ir duomenų apsaugos principų.

Tačiau šie žmonės turi pagrindines atsakomybės sritis:

 • Vadovasgaliausiai yra atsakingas už tai, kad būtų užtikrintas teisinių įsipareigojimų vykdymas UAB „Alytaus radijas“. 
 • yra direktorius Liudas Ramanauskas atsakingas už:
  • Peržiūrėti visas duomenų apsaugos procedūras ir susijusią politiką pagal sutartą tvarkaraštį.
  • Organizuoti duomenų apsaugos mokymus ir konsultacijas žmonėms, kuriems taikoma ši politika.
  • Darbuotojų ir kitų asmenų, kuriems taikoma ši politika, duomenų apsaugos klausimų tvarkymas.
  • Asmenų prašymų pamatyti apie juos turimus duomenis (taip pat vadinamų „subjekto prieigos užklausomis”) nagrinėjimas.
  • Bet kokių sutarčių ar susitarimų su trečiosiomis šalimis, kurios gali tvarkyti neskelbtinus įmonės duomenis, tikrinimas ir tvirtinimas.

Bendrosios gairės

 • Vieninteliai žmonės, galintys prieiti prie duomenų, kuriems taikoma ši politika, turėtų būti tie, kuriems jų reikia jų darbui.
 • Duomenimis neturėtų būti dalijamasi neoficialiai. Kai reikalinga prieiga prie konfidencialios informacijos, darbuotojai gali jos paprašyti iš savo tiesioginių vadovų.
 • UAB „Alytaus radijas“ rengs mokymus visiems darbuotojams, kad padėtų jiems suprasti savo atsakomybę tvarkant duomenis.
 • Darbuotojai turėtų saugoti visus duomenis, imdamiesi protingų atsargumo priemonių ir laikydamiesi toliau pateiktų gairių.
 • Visų pirma, turi būti naudojami stiprūs slaptažodžiai ir jais niekada neturėtų būti dalijamasi.
 • Asmens duomenys neturėtų būti atskleidžiami pašaliniams asmenims nei įmonėje, nei už jos ribų.
 • Duomenys turėtų būti reguliariai peržiūrimi ir atnaujinami, jei nustatoma, kad jie pasenę. Jei jo nebereikia, jis turėtų būti ištrintas ir pašalintas.
 • Darbuotojai turėtų kreiptis pagalbos į savo tiesioginį vadovą arba duomenų apsaugos pareigūną, jei jie nėra tikri dėl kurio nors duomenų apsaugos aspekto.

Duomenų saugojimas

Šiose taisyklėse aprašoma, kaip ir kur duomenys turėtų būti saugiai saugomi. Klausimai apie saugų duomenų saugojimą gali būti nukreipti IT vadovui arba duomenų valdytojui.

Kai duomenys saugomi popieriuje, jie turėtų būti laikomi saugioje vietoje, kur jų negalėtų matyti pašaliniai asmenys.

Šios gairės taip pat taikomos duomenims, kurie paprastai saugomi elektroniniu būdu, tačiau dėl tam tikrų priežasčių buvo atspausdinti:

 • Kai to nereikia, popierius ar failai turėtų būti laikomi užrakintame stalčiuje arba dokumentų spintoje.
 • Darbuotojai turėtų pasirūpinti, kad popierius ir spaudiniai nebūtų palikti ten, kur juos galėtų matyti pašaliniai asmenys, pavyzdžiui, spausdintuve.
 • Duomenų spaudiniai turėtų būti susmulkinti ir saugiai išmesti, kai jų nebereikia.

Kai duomenys saugomi elektroniniu būdu, jie turi būti apsaugoti nuo neteisėtos prieigos, atsitiktinio ištrynimo ir piktavališkų bandymų įsilaužti:

 • Duomenys turėtų būti apsaugoti stipriais slaptažodžiais , kurie reguliariai keičiami ir niekada nesidalija tarp darbuotojų.
 • Jei duomenys saugomi keičiamojoje laikmenoje (pvz., CD arba DVD diske), nenaudojami jie turėtų būti saugiai laikomi užrakinti.
 • Duomenys turėtų būti saugomi tik tam skirtuose diskuose ir serveriuose ir turėtų būti įkeliami tik į patvirtintas debesijos kompiuterijos paslaugas.
 • Serveriai, kuriuose yra asmens duomenų, turėtų būti laikomi saugioje vietoje, atokiau nuo bendrų biuro patalpų.
 • Duomenų atsarginės kopijos turėtų būti kuriamos dažnai. Tos atsarginės kopijos turėtų būti reguliariai tikrinamos, laikantis bendrovės standartinių atsarginių kopijų kūrimo procedūrų.
 • Duomenys niekada neturėtų būti išsaugomi tiesiogiai nešiojamuosiuose kompiuteriuose ar kituose mobiliuosiuose įrenginiuose, pvz., planšetiniuose kompiuteriuose ar išmaniuosiuose telefonuose.
 • Visi serveriai ir kompiuteriai, kuriuose yra duomenų, turėtų būti apsaugoti patvirtinta saugos programine įranga ir užkarda.

Duomenų naudojimas

Asmens duomenys neturi jokios vertės, nebent verslas gali jais pasinaudoti. Tačiau būtent tada, kai prieiga prie asmens duomenų ir jie naudojami, jiems gali kilti didžiausia praradimo, sugadinimo ar vagystės rizika: UAB „Alytaus radijas“ . 

 • Dirbdami su asmens duomenimis, darbuotojai turėtų užtikrinti, kad jų kompiuterių ekranai visada būtų užrakinti, kai jie paliekami be priežiūros.
 • Asmens duomenimis neturėtų būti dalijamasi neoficialiai. Visų pirma, jis niekada neturėtų būti siunčiamas el. paštu, nes ši bendravimo forma nėra saugi.
 • Asmens duomenys niekada neturėtų būti perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų.
 • Darbuotojai neturėtų išsaugoti asmens duomenų kopijų savo kompiuteriuose. Visada pasiekite ir atnaujinkite centrinę bet kokių duomenų kopiją.

Duomenų tikslumas

Pagal įstatymą reikalaujama imtis pagrįstų veiksmų siekiant užtikrinti, kad duomenys būtų tikslūs ir atnaujinti.UAB „Alytaus radijas“ ,

Kuo svarbiau, kad asmens duomenys būtų tikslūs, tuo daugiau pastangų reikia įdėti siekiant užtikrinti jų tikslumą.UAB „Alytaus radijas“ .

Visi darbuotojai, dirbantys su duomenimis, yra atsakingi už tai, kad būtų imtasi pagrįstų veiksmų, siekiant užtikrinti, kad jie būtų kuo tikslesni ir naujesni.

 • Duomenys bus laikomi tiek vietų, kiek reikės. Darbuotojai neturėtų kurti jokių nereikalingų papildomų duomenų rinkinių.
 • Darbuotojai turėtų pasinaudoti kiekviena galimybe užtikrinti, kad duomenys būtų atnaujinami. Pavyzdžiui, patvirtinant kliento duomenis, kai jis skambina.
 • UAB „Alytaus radijas“ leis duomenų subjektams lengvai atnaujinti [UAB „Alytaus radijas“ apie juos turimą informaciją. Pavyzdžiui, per įmonės interneto svetainę.
 • Duomenys turėtų būti atnaujinami, kai nustatomi netikslumai. Pavyzdžiui, jei su klientu nebegalima susisiekti jo saugomu telefono numeriu, jis turėtų būti pašalintas iš duomenų bazės.

Dalyko prieigos užklausos

Visi asmenys, kuriems yra pateikti jų turimi asmens duomenys, turi teisę: UAB „Alytaus radijas“ 

Paklauskite, kokią informaciją įmonė turi apie juos ir kodėl.

 • Paklauskite , kaip gauti prieigą prie jo.
 • Būkite informuoti , kaip jį nuolat atnaujinti.
 • Būkite informuoti, kaip įmonė vykdo savo duomenų apsaugos įsipareigojimus.

Jei asmuo susisiekia su įmone, prašančia šios informacijos, tai vadinama subjekto prieigos užklausa.

Asmenų prašymai susipažinti su subjekto prieiga turėtų būti teikiami e. paštu, adresuotu duomenų valdytojui adresu fm99@fm99.lt .

Asmenys nebus apmokestinami už dalyko prieigos užklausą. Duomenų valdytojas sieks pateikti atitinkamus duomenis per 14 dienų.

Duomenų valdytojas, prieš perduodamas bet kokią informaciją, visada patikrins bet kurio asmens, pateikiančio subjekto prieigos užklausą, tapatybę.

Duomenų atskleidimas dėl kitų priežasčių

Tam tikromis aplinkybėmis Duomenų apsaugos įstatymas leidžia atskleisti asmens duomenis teisėsaugos institucijoms be duomenų subjekto sutikimo.

Esant tokioms aplinkybėms, atskleis prašomus duomenis. Tačiau duomenų valdytojas užtikrins, kad prašymas būtų teisėtas, prireikus kreipdamasis pagalbos į Lietuvos žurnalistų sąjungą

Informacijos teikimas

UAB „Alytaus radijas“ siekiama užtikrinti, kad asmenys žinotų, jog jų duomenys yra tvarkomi, ir suprastų:

 • Kaip naudojami duomenys
 • Kaip naudotis savo teisėmis

Šiuo tikslu bendrovė turi šią informaciją apie privatumo apsaugą, kurioje nurodoma, kaip bendrovė naudoja su asmenimis susijusius duomenis.