Klausyti gyvai

17:30 - 18:00

Savaitgalio promenada

Europos Komisija siūlo naujoves ES augimui, valdymui ir stabilumui

Europos Komisija siūlo naujomis priemonėmis spręsti ES ir ypatingai euro zonos problemas: skirtingą, tačiau neįtikinamą ekonomikos augimą ir užimtumą; nepakankamai koordinuojamą ir disciplinuotą biudžeto politiką ir nestabilias valstybės skolos vertybinių popierių rinkas, kenčiančias nuo likvidumo stokos. Š iandien pateiktą paketą sudaro keturi elementai: 2012 m. metinis augimo tyrimas, kuriame numatomi ekonominiai prioritetai ateinantiems metams, du reglamentai, kuriais siekiama sugriežtinti euro zonos šalių ekonomikos ir biudžeto būklės priežiūrą, ir Š½alioji knyga dėl stabilumui užtikrinti skirtų obligacijų.
Komentuodamas paketo pristatymą, Europos Komisijos Pirmininkas José Manuel Barroso sakė: „Jei norime grįžti prie ekonomikos augimo, šalys turi laikytis įsipareigojimų įgyvendinti struktūrines reformas, o taip pat siekti glaudesnės integracijos euro zonoje. Š io paketo tikslai – ekonomikos augimas, finansinis stabilumas, biudžeto disciplina – yra tarpusavyje susiję. Mums reikia visų jų, jei norime iš dabartinės kritinės padėties pereiti į Europą, kurioje solidarumą atsveria didesnė atsakomybė.“
„Lietuvai aktualios metinio augimo tyrimo išvados ir pasiūlymai. Jo pagrindu Komisija teiks rekomendacijas kiekvienai šaliai ir siūlys priemones ateinančių metų biudžetui. Svarbu tai, kad Lietuva ir toliau laikytųsi biudžeto deficito įsipareigojimų. Matant sudėtingą Europos ekonomikos padėtį tiesiog negalima pasiduoti pagundai išlaidauti,“ – sakė Europos Komisijos narys Algirdas Š emeta.
Pagrindinė žinia 2012 m. metiniame augimo tyrime yra susijusi su blogėjančia ekonomine ir socialine padėtimi: reikia daugiau pastangų, siekiant grąžinti Europą „į vėžes“ ir išlaikyti ekonomikos augimą bei darbo vietas valstybėse narėse. Kalbant apie fiskalinės politikos koordinavimą, šiame tyrime akcentuojamas naujas elementas: mokesčių politika yra labai svarbi ekonomikos augimo sąlyga.
Europos Komisijos nario Algirdo Š emetos teigimu, „mokestinių sistemų kokybė nulems tai, kaip pavyks išspręsti fiskalinio konsolidavimo problemas, užtikrinti ekonomikos augimą bei užimtumą ir išeiti iš krizės. Prireikus Komisija gali padėti šalims ir pasiūlyti gerosios patirties pavyzdžių. Per Europos semestrą teiksime rekomendacijas dėl reikalingų mokesčių politikos reformų.“
2012 m. metiniame augimo tyrime ES ir valstybės narės raginamos sutelkti dėmesį į penkis prioritetus: laikytis diferencijuoto, augimui palankaus fiskalinio konsolidavimo; atkurti įprastą skolinimą ekonomikai; skatinti augimą ir konkurencingumą; kovoti su nedarbu ir socialinės krizės padariniais ir modernizuoti viešąjį administravimą. Tyrime taip pat minimi jau pateikti ir būsimi Komisijos pasiūlymai, kuriais siekiama skatinti ekonomikos augimą. Komisija siekia, kad jų priėmimas ES institucijose būtų paspartintas.
Pasiūlyti du reglamentai dėl griežtesnės euro zonos priežiūros grindžiami tuo, dėl ko jau susitarta sustiprinto ekonomikos valdymo teisinių priemonių pakete, kuris įsigalios gruodžio viduryje. Besitęsianti krizė aiškiai parodė, kad euro zonos šalys yra stipriai tarpusavyje susijusios. Todėl Komisija siūlo sustiprinti euro zonos valstybių narių ekonominės politikos koordinavimą ir visų biudžeto procesų priežiūrą. Ypatingas dėmesys būtų skiriamas toms šalims, kurios turi perviršinį deficitą, patiria rimtą finansinio nestabilumo riziką arba yra finansiškai remiamos pagal specialią programą.
Paskelbdama Š½aliąją knygą dėl stabilumui užtikrinti skirtų obligacijų, Komisija pradeda diskusijas ir siūlo tris galimus obligacijų modelius. Apžvelgiamos jų teisinės ir finansinės pasekmės, numatomi tolimesni veiksmai ir galimas jų vykdymo tvarkaraštis.

———–
Kalbėk
zinios@fm99.lt

Kitos naujienos

Pramogų parke „Tarzanija“ bei restorane-viešbutyje „Dzūkijos dvaras“ veikiančios įmonės bei asmenys neįtr...

Sakoma, kad „visi keliai veda į Romą“. Matyt, ir atvirkščiai – keliai veda ir į Alytų, kur v...

Rugsėjo 24 d., šeštadienį, 17 val. Alytaus kraštotyros muziejus pristato skulptoriaus Saadios Bah...

Naujojo BC „Wolves“ krepšinio klubo ambasadoriai Darjušas ir Kšištofas Lavrinovičiai nudžiugino Alytaus m...