Klausyti gyvai

24:00 - 06:30

Nakties garso takelis

Kodėl Alytaus taryba nuolat teisiasi su Vyriausybe ir pralaimi teismus, o už tai moka alytiškiai? Stambiu planu: Liudas Ramanauskas, Kęstutis Tamulevičius ir Valerijus Vencius

Applepodcasts | Spotify | Googlepodcasts | RSS|RadioPublic BreakerAnchor|Pocket Casts| Anchor|Castbox|Overcast

Vien 2020 – 2021 metais Vyriausybės atstovas į teismą kreipėsi dėl 4 Alytaus m. tarybos jau  priimtų sprendimų. Tris kartus laimėjo, ketvirtas teismo sprendimas bus balandžio 1 d. Naujausias teikimas iš sausio 29 d. Vykusio tarybos posėdžio, į kurį taryba kol kas nereaguoja, kaip ir į pernykštį pralaimėto teismo sprendimą (Plačiau apie šiuos procesus skaitykite straipsnio pabaigoje).

2019 m. 
  • Alytaus miesto savivaldybės taryba parengė 416 teisės aktų projektus, neatitiko įstatymų 36 (antras didžiausias skaičius Lietuvoje), pataisė – 33.
  • Alytaus rajono savivaldybės taryba parengė 248  teisės aktų projektus, iš jų neatitinkantys teisės aktų 6, visus taryba pataisė.
2020 m. 
  • Alytaus miesto savivaldybės taryba 2020 m parengė 442  teisės aktų projektus, neatitiko teisės aktų 21, 20 taryba pataisė. 
  • Alytaus rajono savivaldybės taryba parengė 269  teisės aktų projektus, iš jų neatitinkantys teisės aktų 12, visus taryba pataisė.

Kodėl taryba priiminėja teisės aktus, kurie neatitinka įstatymų ir teisiasi su Vyriausybe, galiausiai pralaimi teismus ir už niekam nereikalingas teismines procedūras moka mokesčių mokėtojai?

Kęstutis Tamulevičius ir Valerijus Vencius

“Man labai liūdna, kad tokie sprendimų projektai keliauja į tarybą ir ne kartą man teko sakyti viešai, kad šitas projektas gali turėti teisinių pasekmių,” – sako Alytaus m. tarybos narys Valerijus Vencius. Anot jo, kai kurie neteisėti sprendimai gal ir neturi didelių pasekmių, tačiau dalis žmonėms labai svarbūs. 

“Kalbant apie praėjusio tarybos posėdžio Vyriausybės atstovo prieš pat posėdį neigiamai įvertintą sprendimo projektą dėl mokinių mokymosi krepšelio – tai čia jau paskemės, mano galva, pakankamai rimtos, nes tai liečia vaikų teisę lankyti būrelius, popamokinius užsiėmimus ir tai būtų pretekstas apriboti rajono vaikams patekimą į užsiėmimus,” – sako tarybos narys Valerijus Vencius.

Kodėl rengiami neteisėti sprendimai ir kaip jie patenka į tarybą gali būti kelios priežastys, svarsto V.Vencius: “Gali būt tik trys atvejai, arba savivaldybės teisininkų kvalifikacija nėra pakankama, ar jiems pritrūksta laiko, arba jų kažkas paprašė užmerkti akis. Gali būt, kad tai būtent trečias atvejis, tiesiog vizuoti tokį sprendimo projektą, koks iki jų atkeliavo”.

Anot Kęstučio Tamulevičiaus, žmonės bijo prarasti darbą ir vykdo nurodymus: “Visada atsiras teisininkų komandoj vienas žmogus, kuris, jeigu kiti nepasirašo, jis pasirašys. Ir to parašo dėka tokie sprendimai nueina į tarybą, kuri didvyriškai patvirtina, nors žino iš anksto, kad tai bus negerai, bet vistiek tai padaro”.

Rajono merui miesto planai kelia nuostabą

Vienas iš Vyriausybės atstovo užprotestuotų sprendimų – kuomet sprendimo projekte buvo įrašyta, kad jis reikalingas tam, kad būtų pretekstas už rajono savivaldybės vaikų popamokinę veiklą gauti pinigus. Šįkart sprendimas pataisytas iš vakaro prieš tarybą.  Tarybos nariams tiek komitetų posėdžiuose, tiek tarybos posėdyje buvo tikinama, kad sprendimas reikalingas tam, kad nustatyti būrelių kainą, su kuria miesto meras eis į rajono savivaldybę atsiimti pinigų už vaikus.  

Rajono savivaldybės merui Algirdui Vrubliauskui tokie planai kelia nuostabą, nes anot jo, apie tai jau kalbėta ir atsakymas akivaizdus – toks reikalavimas neteisėtas ir to nebus – vaikai negali būti diskriminuojami, o rajono vaikai į miesto švietimo įstaigas atsineša 3 milijonus eurų, tarp kurių ir dalis popamokiniam ugdymui.

“Šiek tiek aš esu nustebęs, nes iš neteisės negali gimt teisė. Įstatymai labai aiškiai reglamentuoja, kad negali vaikai būt diskriminuojami pagal gyvenamą teritoriją, religiją ar panašiai. Savivaldybių ribos niekaip neapriboja vaikų teisių ir jų tėvelių teisių tikėtis ir papildančio neformalaus švietimo. Tai kadangi apie pusantro tūkstančio mūsų vaikų ateina į miesto mokyklas, į apytuštes klases, ir atneša virš 3 milijonų krepšelio pinigų, tai dalis pinigų ir tam neformaliam papildomam ugdymui yra skirta tam krepšely ir būtų visai neetiška apie tai kalbėti.” – sako Alytaus rajono meras.

Be to, miesto ir rajono vadovai jau buvo susitikę ir atsakymą Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis gavo, tik tarybai pranešti pamiršo.

“Juo labiau mes prieš gerą mėnesį buvom susitikę su miesto vadovybe, meru ir vicemere, ir patarėju ir labai aiškiai akcentavom, kad derybų nebus tuo klausimu ir jokių pinigų, apie tai kalbos negali būt, nes to nenumato net ir įstatymai. Tai mano nuomonė labai aiški.” – FM99 patvirtino A.Vrubliauskas.

Anot jo, rajono savivaldybė sutiko eiti į kompromisą ir moka nuo rugsėjo mėnesio už darželinukus, nors tikėtina, kad teismus būtų laimėję. “Nuėjom tuo keliu, galėjom eiti į teismus ir matyt, mums to daryti būtų nereikėję, bet ėjom į kompromisą, tai dabar žinot, niekada negana.” – stebisi Alytaus rajono meras.

Jis sako, kad pats planuoja iš miesto savivaldybės pareikalauti kompensacijos už miesto gyventojų naudojamą rajono infrastruktūrą sodų bendrijose, kur iš beveik 6000 gyventojų tik nepilni 2000 yra deklaravę gyvenamąją vietą rajone, visi kiti miesto gyventojai, tačiau naudojasi infrastruktūra. “Kainuoja ir lengvatinio bilieto kompensacijos, atliekų tvarkymas ir pan.,” – vardija rajono meras.

“Tai tą klausimą mes irgi bandysim aptarti, eisim pas miesto merą derėtis, gal jisai mums galėtų pafinansuot ir miesto taryba padėt pakompensuot tuos pinigus, kuriuos mes tikrai didelius investuojam į sodus ir juo labiau teikiam paslaugas ne rajono gyventojams,” – sako Algirdas Vrubliauskas.

Kai kalbasi aklas su kurčiu, vienas nemato, kitas negirdi

Tad miesto meras Nerijus Cesiulis gali laukti atgalinio vizito iš rajono mero ir reikalavimo apmokėti už miesto gyventojams teikiamas paslaugas. 

Valerijus Vencius sako, kad jį labai nustebino tokia žinia, nes tarybos posėdžio metu bent pora kartų buvo akcentuota, kad derybos su rajonu vyksta. 

“Matom, kad miesto savivaldybė, tam tikrų asmenų, inicijuoja savotišką finansinį ar įtakos karą su rajono savivaldybe. Toks karas mums nieko neduos, jeigu mes reikalausim padengti vaikų išlaidas, tai rajono savivaldybė atsakys trigubai didesniu priešieškiniu,” – aiškina V.Vencius.

“Kada miestas taškosi pinigais į kairę ir į dešinę staiga kažkam šauna mintis, kaip galima pasipinigaut. Ir tie būdai, kuriais nori pasipinigaut, dažniausiai atsikerta į įstatymo sieną – arba teismo būdu arba Vyriausybės atstovo teikimais miestas jokio rezultato nepasiekia. Ir man čia mero pasisakymas sukėlė tokią mintį, kad kalbasi aklas su kurčiu, vienas nemato, kitas negirdi,” – sako Kęstutis Tamulevičius.

Nuostolių turi visi, nes savivaldybė įvelia ir trečias puses į teisminius procesus ar kitas procedūras, kaip, pavyzdžiui, pernai Drevinuko mokyklos bendruomenę, sako V.Vencius.

Arba, anot V.Venciaus, byla dėl ligoninės chirurginio skyriaus rekonstrukcijos, kur UAB  “VA Statyba” laimėjo teismus ir iš savivaldybės, tarybos nario žiniomis, “VA Statybai” priteista 1500 eurų. Anot jo, praėjusiais metais savivaldybės darbuotojas taip pat laimėjo prieš miesto savivaldybės administraciją ir jam buvo priteista 1300 eurų. Tad to galėjo ir nebūti, jeigu iki teismų nebūtų prieita.

Tendencijos nesikeičia jau įpusėjus tarybos kadencijai ir toliau teikiami neteisėti sprendimai.

“Jeigu žmogus nori pabrėžti, kad jis yra teisininkas, bet nėra dirbęs jokio teisinio darbo, ir imasi ruošti sprendimų projektus, tai nieko gero nelauk,” – sako K.Tamulevičius. 

“Galiu paminėti konkrečiai du atvejus, kai Vyriausybės atstovo tarnyba kreipėsi į Alytaus m. tarybą su siūlymu panaikinti arba iš naujo nagrinėti du sprendimus. Tai visų pirma dėl Alytaus m. savivaldybės projektinės iniciatyvos TAU Alytaus” ir, jeigu gerai atsimenu, dėl švietimo tinklo, kur buvo kalbama, kad mieste registruotų tėvelių vaikams pirmenybė patekti į švietimo įstaigas. Tai mano neoficialiom žiniom, kadangi tie sprendimai, arba tie raginimai yra apskųsti ne tik pirmos instancijos teismui, bet ir pasiekė aukštesnės instancijos teismus, ir tai buvo padaryta Alytaus m. savivaldybės administracijos iniciatyva, Teisės skyriaus šiais dviem atvejais buvo pasakyta – “mes sakėm, kad baigtis bus ne tarybos naudai, bet “taip reikia””, ‘ – apie administracijos gaunamus nurodymus vykdyti pasakoja V.Vencius.

Kad ydinga praktika baigtųsi, reikalinga asmeninė atsakomybė, svarsto diskusijos dalyviai.

Atsakomybę už veiksmus arba neveikimą turi prisiimti politinė dauguma, tačiau Alytuje tarybos daugumos nėra jau beveik metai, tad kas neša atsakomybę dėl sprendimų arba neatliktų darbų? Kodėl buvo įkurta mišri tarybos narių grupė?

Apie tai klausykite FM99 radijo podcast’ą!
2020-2021 metais Alytaus miesto savivaldybės tarybai teikti Vyriausybės atstovo teikimai dėl neteisėtų tarybos sprendimų:
  • 2020-01-07 teikimas dėl tarybos sprendimo „Dėl Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“. Nuostata, jog „pirmiausia priimami asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą Alytaus miesto savivaldybėje“ prieštarauja Švietimo įstatymo, Vietos savivaldos įstatymo ir Viešojo administravimo įstatymo nuostatoms. Savivaldybės tarybai atsisakius pakeisti ginčytinas Aprašo nuostatas, Vyriausybės atstovas kreipėsi į teismą ir jį laimėjo. Savivaldybės teismo sprendimą apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
  • 2020-02-10 teikimas dėl tarybos sprendimo „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T-85 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės Kūno kultūros ir sporto programos sporto klubų veiklos projektų dalinio finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo ar panaikinimo“, kuriuo pasiūlyta svarstyti Aprašo pakeitimo ar panaikinimo klausimą. Alytaus miesto savivaldybės taryba ginčijamą teisės aktą panaikino.
  • 2020-02-14 teikimas dėl tarybos sprendimo „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-10-31 sprendimo Nr. T-321 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės projektinės iniciatyvos „Tau Alytau“ atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ panaikinimo, kuriuo pasiūlyta svarstyti  Aprašo panaikinimo klausimą. Savivaldybės tarybai atsisakius pakeisti ar panaikinti ginčytiną sprendimą, Vyriausybės atstovas kreipėsi į teismą ir jį laimėjo, savivaldybė teismo sprendimą apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
  • 2020-03-06 teikimas dėl tarybos sprendimo „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-01-30 sprendimo Nr. T-5 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių transliacijų“ panaikinimo. Savivaldybės tarybai atsisakius panaikinti ginčytiną sprendimą, Vyriausybės atstovas kreipėsi į teismą ir jį laimėjo. Taryba kol kas nereagavo, sprendimas tebegalioja, bet jo nebeskundė.
  • 2020-11-20 reikalavimas DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUSMIŲ VYKDYMO KODEKSO 174 STRAIPSNIO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SUĖMIMO VYKDYMO ĮSTATYMO 45 STRAIPSNIO NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO, kuriuo pareikalavo Alytaus miesto savivaldybės tarybą neatidėliojant įgyvendinti įstatymo nuostatas ir paskirti konkrečią pirminio lygio sveikatos įstaigą suimtiesiems. Savivaldybės tarybai atsisakius vykdyti reikalavimą, Vyriausybės atstovas kreipėsi į teismą. Teismo posėdis numatytas 2020-04-01.
  • 2021-01-29 teikimas dėl tarybos sprendimo „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-12-22 sprendimu Nr. T-362 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 118 ir 129 punktų pakeitimo“, kuriuo pasiūlyta Reglamento 118 ir 129 punktų pakeitimo klausimą. Reglamento 118 ir 129 punktų nuostatos neatitinka Vietos savivaldos įstatymo nuostatų. Taryba kol kas nereagavo, nors turėjo jį svarstyti artimiausiame Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo teikimo gavimo dienos, t.y. Iki vasario 28d., bet to nepadarė.

Kitos naujienos

Finansinių sunkumų turinti ir restruktūrizuotis siekianti Rusijos grupės „Polair“ netiesiogiai va...

Šį trečiadienį Alytaus Dainų slėnis tampa viena didele Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo kar...

Dauguose jau antradienį vyks didžiausia Alytaus rajono savivaldybės šventė. Rajono meras Algirdas Vr...

„Tiltai ne tik sujungia upės krantus, bet sujungia ir žmones“ (H. Kabeikis).