Klausyti gyvai

17:00 - 17:30

Savaitgalio promenada

Kokios bus naujojo mero galios ir atsakomybės?

Naujasis Vietos savivaldos įstatymas įsigalioja balandžio 1 d. Ir pradedamas taikyti naujai išrinktoms savivaldybių taryboms susirinkus į pirmąjį posėdį. Labiausiai keičiasi mero vaidmuo ir įgaliojimai, kuris nebebus tarybos narys ir tampa vykdomąja institucija.

Tarybos kompetencijos išlieka ir nesusiaurėja, vadovo ji neturės, o meras bus atsakingas už tarybos sprendimų vykdymą, pats tarybos darbe nedalyvaus. 

Kaip keisis mero vaidmuo, galios ir atsakomybes, kas bus vicemerai ir kas administracijos direktorius – FM99 aiškino Vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo ir vietos savivaldos grupės vyresnioji patarėja Dalia Masaitienė.

Savivaldybės vykdo daug funkcijų, tad jos veiklą reguliuoja ne vienas teisės aktas, kuriuos taip pat reikės pakeisti, sako ministerijos patarėja.

„Baigtinio sąrašo, ką turės daryti meras, jums šiandien niekas negalės pateikti, tai bus nustatyta specialiuosiuose įstatymuose reglamentuojančiuose tam tikrą sritį“, – teigia D.Masaitienė.

Patarėja tikisi, kad tai bus suspėta padaryti iki naujų merų darbo pradžios: „Tikėtina, kad turi būti suspėta padaryti“.

Vicemerai bus  politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojai, kurie turės būti teikiami tvirtinti tarybai, bet šiai dukart nepatvirtinus, meras galės pasiskirti pats.

Meras turės veto teisę tarybos sprendimams – galės grąžinti svarstyti atgal, bet taryba galės jį įveikti balsų dauguma, jei veto atmes daugiau kaip pusė visų tarybos narių.

„Niekad joks naujas modelis nebūna tobulas,“ – primena VRM patarėja, tad svarbiausia, anot jos, užtikrinti sklandžią savivaldybės veiklą. Vėliau paaiškės kas veikia, o kas taisytina, sako pašnekovė.

Kas formuos administracija, kam bus atskaitingos savivaldybės įmonės ir kiti atsakymai podkaste, klausykite.

Naujai išrinktos savivaldybių tarybos ir merai ketverius metus dirbs turėdami kitokias galias nei iki šiol – merai daugiau sprendimų galės priimti savarankiškai, tarybose sustiprintos opozicijos teisės.

* Nuo šių rinkimų pradedamas riboti merų kadencijų skaičius – šiemet išrinktieji į pareigas galės būti perrinkti dar ne daugiau kaip du kartus iš eilės.

* Meras nebebus tarybos narys ir neturės joje balso teisės, tačiau šauks tarybos posėdžius ir jiems pirmininkaus, sudarys jų darbotvarkes, teiks sprendimų projektus. Įstatymas įpareigoja merą tarybos posėdžius rengti ne rečiau kaip kas tris mėnesius.

* Meras sudarys ir teiks tarybai savivaldybės biudžeto projektą, jį vykdys, administruos savivaldybės turtą ir piniginius išteklius.

* Kasmet iki birželio 15 dienos meras privalės tarybai raštu atsiskaityti, kaip įgyvendinami įstatymai, Vyriausybės nutarimai, tarybos sprendimai, vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

* Meras pats galės paskirti savivaldybės administracijos direktorių, tam nebereikės tarybos pritarimo. Tačiau keičiasi šio pareigūno įgaliojimai, jis bus tik įstaigos vadovas.

* Meras, kaip ir iki šiol, tarybai teiks vicemerų kandidatūras, bet tarybai dukart iš eilės joms nepritarus, jis galės pats paskirti šiuos politinio pasitikėjimo pareigūnus. Kita vertus, ne mažiau kaip pusė visų tarybos narių galės pareikšti nepasitikėjimą vicemeru ar administracijos direktoriumi.

* Vicemerai turės būti skiriami ne iš tarybos narių, kaip yra dabar. Be to, savivaldybėse galės būti daugiau vicemerų. Savivalybėse, kur yra 41 ir daugiau tarybos narių, bus galima paskirti nebe tris, o keturis vicemerus. Savivaldybėse, kur tarybą sudaro 27–31 narys, galės dirbti nebe du, o trys vicemerai. Likusiose savivaldybėse galės būti steigiama ne daugiau kaip dvi vicemero pareigybes.

* Pagal naują tvarką meras, o nebe administracijos direktorius organizuos savivaldybės strateginio planavimo procesą, teiks tarybai tvirtinti savivaldybės bendrąjį planą ar savivaldybės dalių bendruosius planus, tvirtins detaliuosius planus ir vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus.

* Merui suteikta teisė vetuoti tarybos sprendimus – jis galės motyvuotai grąžinti jos priimtus teisės aktus pakartotinai svarstyti. Atmesti šį veto reikės ne mažiau kaip pusės visų tarybos narių balsų.

* Mero įgaliojimai galės būti sustabdomi tik teismo nutartimi, o šiuo laikotarpiu jam bus mokamas pusė vidutinio mėnesio darbo užmokesčio dydžio atlyginimas. Iki šiol merą galėdavo nušalinti ir taryba, jeigu teisėsauga jam pareiškia įtarimus dėl galimai įvykdytų nusikaltimų.

* Mero atostogų, laikino nedarbingumo ar nušalinimo metu jį pavaduos vicemeras, o jo įgaliojimams nutrūkus prieš terminą ar merui neprisiekus tuomet šias pareigas eitų iš tarybos narių paskirtas asmuo.

* Įstatymas įpareigoja naujos kadencijos savivaldybėse sudaryti kolegijas. Į jas įeis meras, vicemerai, administracijos direktorius, tarybos komitetų pirmininkai, Etikos ir Antikorupcijos komisijų pirmininkai bei opozicijos lyderis.

* Aiškiau nustatyta savivaldybių tarybų narių darbo apmokėjimo tvarka – jiems ir toliau bus mokama už faktiškai dirbtą laiką, bet nurodyta, kad jį sudaro darbas savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų, frakcijų, grupių posėdžių, gyventojų priėmimo metu.

* Tarybose bus sudėtingiau sudaryti frakcijas. Didžiosiose savivaldybėse, kur dirba 41 ir daugiau tarybos narių, įsteigti frakciją galės mažiausiai penki politikai, 27–31 narių savivaldybėse – ne mažiau kaip keturi, likusiose – ne mažiau kaip trys. Iki šiol į frakcijas galėjo jungtis mažiausiai trys tarybos nariai, nepaisant savivaldybių dydžio.

* Opozicijoje dirbantys tarybų nariai galės išsirinkti savo lyderį. Be narystės savivaldybės kolegijoje, jis turės pirmumo teisę užduoti klausimus tarybos posėdyje svarstomais projektais. Opozicijos lyderio atlyginimas prilygintas tarybos komitetų pirmininkų darbo užmokesčiui.

* Kartą per pusę metų į tarybos posėdžio darbotvarkę bus privalu įtraukti mažumos teikiamus projektus, o ne rečiau kas pusmetį turės būti organizuojama savivaldybės tarybos mažumos valanda. Per ją valdančiajai daugumai nepriklausantys politikai galės klausti mero, vicemerų. administracijos direktoriaus, komitetų ir komisijų pirmininkų.

* Naujos kadencijos politikai galės mažiau baimintis tiesioginio valdymo įvedimo grėsmės. Panaikinta norma, kad tiesioginis valdymas savivaldybėje įvedamas, jeigu per du mėnesius nepaskiriamas vicemeras, o per tris – savivaldybės administracijos direktorius.

Kitos naujienos

Namo viduje Alytaus rajone iš antro aukšto šeštadienį nukrito mažametis, apie 22 val. 30 min. Alytaus r. ...

Šį savaitgalį Alytaus kultūros centre vyks neeilinis renginys – Eurochestries Baltijos jaunimo orkestrų f...

Ar vaikams svarbūs mitybos klausimai? Su kokiomis problemomis, įpročiais, mitais gyvena vaikai ir...

Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka jaunimui dovanos neišdildomų kultūrinių įspūdžių ir pat...