Klausyti gyvai

15:00 - 16:00

Dienos kaleidoskopas

Kunigas Vaclovas Aliulis palaidotas Santaikos kapinėse

Vakar Santaikos kaimo kapinėse amžino poilsio atgulė kunigas marijonas, rašytojas, disidentas, intelektualas ir visuomenininkas Vaclovas Aliulis. Santaikos Kristaus Karaliaus bažnyčioje už velionį buvo aukojamos šv. Mišios, kuriose dalyvavo šalies vyskupai, kunigai ir tikintieji. Alytaus rajono savivaldybė ir meras Algirdas Vrubliauskas nuoširdžiai užjaučia velionio artimuosius ir visus tikinčiuosius. Kunigas V. Aliulis mirė eidamas 95-uosius metus. Jis buvo aktyvus Sąjūdžio veikėjas, ateitininkas, Naujojo Testamento lietuviškojo vertimo redaktorius, liturginių tekstų vertėjas, rašytojas, dvasios vadovas.

IMG_0416Dvasininkas gimė 1921 m. Krekštėnuose, Krokialaukio valsčiuje, Alytaus rajone. Šešiolikos metų tapo vienuolių Marijonų ordino nariu. Baigęs Marijampolės marijonų gimnaziją, Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją ir Teologijos fakultetą, 1944 m. buvo įšventintas kunigu. V. Aliulis kunigavo Varėnoje, Marijampolėje, Vilniaus arkivyskupijos parapijose. 1970 m. buvo paskirtas Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos vicerektoriumi, tačiau 1974 m. sovietinės valdžios nurodymu atleistas. Dvasininkas parengė daug vadovėlių, dėstė slaptoje kunigų seminarijoje, spaudai rengė straipsnius religinio švietimo, moralės klausimais.Prasidėjus Lietuvos atgimimui V. Aliulis aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, organizavo katalikišką spaudą, rašė teologinius, publicistinius straipsnius. 1988–1991 m. jis buvo Sąjūdžio Seimo Tarybos narys, vienas katalikų blaivybės sąjūdžio organizatorių, Lietuvos Biblijos draugijos steigėjų. 1989 m. įkūrė žurnalą „Katalikų pasaulis“. 1989–1992 m. buvo Lietuvos ateitininkų federacijos dvasios vadas.„Tėvas Vaclovas Aliulis buvo uolus vienuolis ir Kristaus vynuogyno tarnas, mylėtas žmonių, pats juos mylėjęs ir mokęs mylėti“, – taip V. Aliulį prisimena dvasininkai ir tikintieji.

Kitos naujienos

Kaip evoliucionavo automobilių dizainas per paskutinius 40 metų? 1980-ieji - charizmatiškais laikais buvo...

FM99 pokalbis su Alytaus turizmo informacinio centro gide Birute Malaškevičiūte apie tai, ką rugpjūtį ver...

(BNS). Teisėsaugos pareigūnai baigė tirti prieš trejus metus pradėtą dokumentų klastojimu kaltinamos Alyt...

Gary Moore sūnaus Jack Moore ir grupės GARY MOORE TRIBUTE BAND #mooreplaysmoore koncertas – šalia pa...