Klausyti gyvai

16:00 - 17:00

Kalendoriaus lapelis

„Pirmas puslapis“ – laukiantiems socialinio būsto Alytuje – trumpesnės eilės

Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose.

ALYTAUS NAUJIENOS:

Šian­dien Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo ir ver­slo sky­riaus kon­tro­liuo­ja­mo­je lau­kian­čių­jų so­cia­li­nio būs­to nuo­mos ei­lė­je – 293 as­me­nys. Per­nai tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu jo­je bu­vo apie 500 aly­tiš­kių. Jų su­ma­žė­jo nuo pra­ėju­sių me­tų sau­sio įsi­ga­lio­jus nau­jam Pa­ra­mos būs­tui įsi­gy­ti ar iš­si­nuo­mo­ti įsta­ty­mui, ku­ria­me su­griež­tin­ti rei­ka­la­vi­mai so­cia­li­nio būs­to nuo­mai. Pa­pil­do­mų dar­bų at­si­ra­do savivaldybės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tams, kon­tro­liuo­jan­tiems so­cia­li­nio būs­to nuo­mos ei­lę.

Nuo per­nykš­čio sau­sio įsi­ga­lio­ju­sia­me nau­ja­me Pa­ra­mos būs­tui įsi­gy­ti ar iš­si­nuo­mo­ti įsta­ty­me nu­ma­ty­tos tos pa­čios ka­te­go­ri­jos as­me­nų, ga­lin­čių pre­ten­duo­ti į sa­vi­val­dy­bių tu­ri­mą so­cia­li­nį būs­tą. Į šio būs­to nuomą ga­li pre­ten­duo­ti ne­tu­rin­tie­ji nuo­sa­vo būs­to ar­ba jis nu­si­dė­vė­jęs dau­giau kaip 60 proc. Jei­gu turimas nuo­sa­vas būs­tas, so­cia­li­nio ga­li­ma ti­kė­tis, kai vie­nam as­me­niui ten­ka ma­žiau nei 10 kv. met­rų ar­ba ma­žiau nei 14 kv. met­rų, kai šei­mo­je yra ne­įga­lu­sis. Pas­ta­ro­ji są­ly­ga tai­ko­ma ir no­rint pa­si­ge­rin­ti savivaldybės su­teik­tą so­cia­li­nį būs­tą.

soc-bustas
Lau­kian­čių­jų so­cia­li­nio būs­to nuo­mos ei­lė­je šiuo metu 293 as­me­nys.

LIETUVOS RYTAS:

Už lango sniegas, o kelininkai toliau darbuojasi kai kuriuose ruožuose, kloja šaligatvius, taiso duobes. Pasak asociacijos „Lietuvos keliai“ vadovo Rimvydo Gradausko, atšalus orams darbo kokybė šiek tiek nukenčia, nors kelininkai turi reikiamos technikos, kad galėtų dirbti ir tokiomis sąlygomis. Tiesa, tokiu metų laiku daug kas kainuoja brangiau – pavyzdžiui, išdžiovinti asfaltą, nors vasarą tai padaro saulė.

„Tokia padėtis tęsiasi jau ne vienus metus. Viskas dėl to, kad tik rudenį, patvirtinus biudžetą, sužinome, kiek lėšų bus skirta keliams. Paskui tie pinigai dalijami. Maždaug kovo mėnesį savivaldybės pradeda skelbti konkursus. O jau tuomet – skundai, teismai, nagrinėjimai. Be liepos darbai keliuose dažniausiai net neprasideda“, – piktinosi R. Gradauskas.

LIETUVOS ŽINIOS:

Valstiečių ir žaliųjų sąjungos pergalė Seimo rinkimuose gresia dar viena pensijų reforma, galinčia suardyti jau 12 metų kuriamą pensijų kaupimo fonduose sistemą. Fondų valdytojai tokius planus laiko kėsinimusi į 1,2 mln. gyventojų pensijoms sukauptą turtą ir įžvelgia galimų Konstitucijos pažeidimų.

Dar prieš rinkimus Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) atstovai pranešė apie planus įgyvendinti esminę pensijų reformą. Pagrindiniu kandidatu į finansų ministrus laikomas Stasys Jakeliūnas teigė, jog pertvarkant dabartinę sistemą numatoma atsisakyti galimybės privačią pensiją kaupti viešųjų finansų lėšomis ir sudaryti galimybę kaupėjams grįžti į „Sodros“ sistemą. Pasak S. Jakeliūno, yra numatoma sukurti keturių pakopų pensijų sistemą. Pagrindinė visiems vienoda ir automatiškai indeksuojama pensija būtų mokama iš valstybės biudžeto, o „Sodra“ mokėtų indeksuojamą einamųjų mokėjimų pensiją, kurios dydis priklausytų nuo gyventojo sumokėtų įmokų.

FM99:

Alytaus lopšeliui-darželiui „Pušynėlis“ įteiktas 2016 metų Geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių nugalėtojo apdovanojimas, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštas ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos padėka už sveikatai palankių edukacinių erdvių kūrimą ir puoselėjimą lopšelyje-darželyje. Kaip teigė Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ direktorė Aldona Česnulienė, įrengtos tokios edukacinės erdvės, kurios vaikams yra naudingos. Darželio teritorijoje sukurta jauki aplinka, kad vaikai norėtų išeiti į lauką. Sukurta žemės darbų erdvė, kurioje yra daržas ir vaistažolių kampelis. Čia vaikai pavasarį kartu su savo mokytojomis augino daigus ir sodinimo į daržą. Rudenį vaikai jau turėjo užaugusius augalus savo darže. Kitos sukurtos erdvės yra skirtos žaidimams -„Boružių namai“ bei erdvė tyrinėjimui „Vabalų viešbutis“ – čia vaikai stebi vabalų gyvenimą. Taip pat įstaigoje įrengti sveikatingumo takai, vaikai šiltuoju metu laiku turi galimybę jais vaikščioti ir masažuoti pėdutes.

Kitos naujienos

Pramogų parke „Tarzanija“ bei restorane-viešbutyje „Dzūkijos dvaras“ veikiančios įmonės bei asmenys neįtr...

Sakoma, kad „visi keliai veda į Romą“. Matyt, ir atvirkščiai – keliai veda ir į Alytų, kur v...

Rugsėjo 24 d., šeštadienį, 17 val. Alytaus kraštotyros muziejus pristato skulptoriaus Saadios Bah...

Naujojo BC „Wolves“ krepšinio klubo ambasadoriai Darjušas ir Kšištofas Lavrinovičiai nudžiugino Alytaus m...