Klausyti gyvai

16:00 - 17:00

Ne tu vienas kelyje

Pivašiūnuose vyks Žolinės atlaidai

Pivašiūnai – svarbiausia Kaišiadorių vyskupijos piligrimystės vieta. Švč. Mergelė Marija Nuliūdusiųjų Paguoda traukia maldininkus į Pivašiūnus, kur jie patiria Dievo malonių. Nuo senų laikų čia garsus Dievo Motinos su kūdikiu paveikslas, skleidžiantis meilę ir ramybę bei guodžiantis tikinčiųjų širdis. 1988 m. paveikslas vainikuotas popiežiaus Jono Pauliaus II palaimintomis karūnomis, jam suteiktas „Nuliūdusiųjų Paguodos“ titulas. Didžiųjų atlaidų pagrindinė diena kasmet švenčiama rugpjūčio 15 d., atlaidai šioje šventovėje trunka visą savaitę iki rugpjūčio 22 d. – Švč. M. Marijos Karalienės šventės.

 

Žolinės aštuondienio atlaidų tvarka ir laikas:  

Rugpjūčio 14 d., trečiadienis – Atlaidų atidarymas. Šv. Mišios 18 val. Jaunimo vakaras. Eucharistinė procesija

Rugpjūčio 15 d., ketvirtadienis – ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ IŠKILMĖ  (ŽOLINĖ) Alytaus, Birštono, Elektrėnų, Kaišiadorių ir Merkinės dekanatų diena. 12 val. Iškilmingos Šv. Mišios Pivašiūnų bažnyčios šventoriuje giedos Kaišiadorių vyskupijos parapijų jungtinis choras, gros Didžiosios kunigaikštienės Birutės bataliono orkestras. 12 val. Šv. Mišias tiesiogiai transliuos Lietuvos nacionalinė televizija

Rugpjūčio 16 d., penktadienis – Tikybos mokytojų, katechetų ir  pedagogų diena.  Širvintų dekanato diena

Rugpjūčio 17 d., šeštadienis – Caritas diena. Kaišiadorių dekanato diena

Rugpjūčio 18 d., sekmadienis – Ligonių, neįgaliųjų, slaugytojų ir medicinos darbuotojų diena.

12 val. Šv. Mišiose bus teikiamas Ligonių sakramentas. Alytaus dekanato diena

Rugpjūčio 19 d., pirmadienis – Šeimų diena. Molėtų dekanato diena

Rugpjūčio 20 d., antradienis – Maldos už Lietuvą diena. Merkinės dekanato diena

Rugpjūčio 21 d., trečiadienis – Kunigų ir vienuolių diena. Birštono dekanato diena

Rugpjūčio 22 d., ketvirtadienis – ŠVČ. M. MARIJOS KARALIENĖS LITURGINIS MINĖJIMAS. Gyvojo Rožinio ir kitų maldos grupių diena. Elektrėnų dekanato diena

Pamaldų laikas:         

Šv. Mišios – 10, 12 ir 18 val.

Rožinio malda – 9.30 ir 17.30 val.

Išpažinčių klausoma nuo 9 val., vakare nuo 17 val.

Kviečiame kuo gausiau dalyvauti ir visiems drauge maldos vienybėje išgyventi tikėjimo bendrystę ir padėkoti Dievui už visas jo teikiamas malones.

Kitos naujienos

Kaip evoliucionavo automobilių dizainas per paskutinius 40 metų? 1980-ieji - charizmatiškais laikais buvo...

FM99 pokalbis su Alytaus turizmo informacinio centro gide Birute Malaškevičiūte apie tai, ką rugpjūtį ver...

(BNS). Teisėsaugos pareigūnai baigė tirti prieš trejus metus pradėtą dokumentų klastojimu kaltinamos Alyt...

Gary Moore sūnaus Jack Moore ir grupės GARY MOORE TRIBUTE BAND #mooreplaysmoore koncertas – šalia pa...