Klausyti gyvai

20:00 - 24:00

Vakaro dvelksmas

Pratęsiamas paraiškų priėmimas dėl finansinės paramos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonių įgyvendinimo

Prenumeruokite FM99 radijo podkastą: Applepodcasts | Spotify | Googlepodcasts | RSS|RadioPublic | BreakerAnchor|Pocket Casts| Anchor|Castbox|Overcast

Alytaus rajono savivaldybė informuoja, kad pratęsiamas paraiškų priėmimas dėl finansinės paramos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonių įgyvendinimo. Paraiškos priimamos iki 2022 m. balandžio 22 d.

Vadovaujantis 2020-09-25 Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DI-1024 patvirtintu Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo Alytaus rajone projektų finansavimo tvarkos aprašu kiekvienas žemės sklypo savininkas, valdytojas ar naudotojas, kuriame medžioklė nėra uždrausta, numatęs įdiegti savo žemės sklype prevencines priemones, gali pateikti paraišką ir gauti finansinę paramą šioms priemonėms įgyvendinti. Tvarkos aprašo nuostatos netaikomos medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai atlyginti.

Finansiškai remiamos žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinančių žalos Prevencijos priemones, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, priemonės:

1. repelentų įsigijimas;

2. želdinių ir žėlinių apdorojimo repelentais darbai;

3. aptvėrimo tvoromis, apsauginėmis juostomis darbus ir šiems darbams atlikti reikalingų medžiagų įsigijimas;

4. medelių individualių apsaugos priemonių įsigijimą ir jų įrengimo darbai;

5. laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas gerinančių želdinių (miškinės kriaušės ir miškinės obels) įsigijimo ir įveisimo darbai;

6. stumbrų natūralias mitybos sąlygas gerinančių augalų (avižos, dobilai, žieminiai kviečiai, rapsai, vikiai, žirniai ir kiti pupiniai augalai, išskyrus augalus, įrašytus į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą) pasėlių sistemos, skirtos stumbrams atitraukti nuo žalos darymo žemės ūkio pasėliams, įveisimo ir (ar) priežiūros darbų finansavimas;

7. specialiųjų miško kirtimų, kurių tikslas – papildomos elninių žvėrių maitinimas žiemą, darbai;

8. papildomo elninių žvėrių šėrimo kirtimo atliekomis darbai;

9. miško aikščių šienavimo, kuriuo siekiama miško aikšteles išlaikyti patraukliomis elninių žvėrių mitybos vietomis, ir nupjautos augalijos krovimo į krūvas darbai;

10. laižomosios druskos įsigijimo ir laižyklų įrengimo darbai;

11. bebraviečių ardymo darbai;

12. medžiojamųjų gyvūnų ūkiniams gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonių įsigijimo (specialiosios tvoros, elektriniai piemenys ir pan.) ir įrengimo darbų finansavimas.

Pareiškėjas prie paraiškos pateikia šiuos dokumentus:

1. Teritorijos planą (-us) ar schemą, kuriame nurodomos prevencijos priemonės;

2. Prevencijos priemonių įgyvendinimo sąmatą;

3. Žemės sklypo nuosavybę, valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus.

Pareiškėjas paraiškoje nurodo numatomų vykdyti prevencijos priemonių pavadinimus, terminus, apimtis ir lėšas (sąmatą) bei kitą reikalingą informaciją priemonėms įgyvendinti.

Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo Alytaus rajone projektų finansavimo tvarkos aprašą rasite čia, paraiškos formą rasite čia.

Smulkesnę informaciją teikia Alytaus rajono savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio ir architektūros skyriaus vyr. specialistė Živilė Sojienė, Pulko g. 21, Alytus, tel. (8 315) 55 542.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Kitos naujienos

Liudas Mikalauskas ir Egidijus Bavikinas jau daugiau nei 15 metų yra vienas mylimiausių duetų Lie...

09.26 18val. kino teatre "Dainava"...

Šių metų vasarą tuokęsi jaunavedžiai daugiausia santuokų sudarė rugpjūčio savaitgaliais, o populiariausia...

Šeštadienio vakarą Belgijos Leveno miesto pagrindinėje aikštėje skambėjo Lietuvos himnas