Klausyti gyvai

24:00 - 06:30

Nakties garso takelis

Šildymo sezonas baigtas: koks jis buvo? Norintys gauti kompensaciją, prašymą turi pateikti iki 2023 m.  balandžio 30 dienos.

Šildymo sezonas Lietuvoje baigėsi. Rusijai pradėjus karą prieš Ukrainą visa Europa į 2022/2023 metų šildymo sezoną žvelgė su nerimu – buvo baiminamasi, kad šildymo kaina drastiškai augs, taip pat apie tai, kaip pavyks užpildyti dujų saugyklas, rasti šildymui pigesnes alternatyvas. Kaip su šiais iššūkiais pavyko susitvarkyti Alytaus šilumos tinklams kalbėjomės su šilumos tinklų direktoriumi Mindaugu Nevardausku.

Alytaus šilumos tinklų direktorius Mindaugas Nevardauskas

Atkreipiame dėmesį, kad gyventojai, norintys gauti kompensaciją už visą šildymo sezoną, prašymą turi pateikti iki 2023 m.  balandžio 30 dienos.

Gyventojai prašymus dėl kompensacijų (ir kitos piniginės socialinės paramos) kviečiami teikti elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) svetainėje www.spis.lt. Šioje sistemoje gyventojai taip pat gali pasitikrinti preliminarų kompensacijų dydį pasinaudoję skaičiuokle www.spis.lt bei rasti dažniausiai užduodamus klausimus ir atsakymus dėl kompensacijų skyrimo.

Atkreiptinas dėmesys, jog kreipiantis nuo gegužės 1 d. bus galima prašyti šildymo išlaidų kompensacijos tik už du praėjusius mėnesius, t. y. teikiant prašymą kompensacijai gauti nuo 2023 m. kovo 1 d., kai kreipiamasi gegužės mėn., arba nuo 2023 m. balandžio 1 d., kai kreipiamasi birželio mėn.

Nuo šildymo sezono pradžios (2022 m. spalio mėnesio) gyventojai pateikė 16 147 prašymus dėl kompensacijų už būsto šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį skyrimo, iš jų 11 233 prašymai buvo patenkinti.

          SVARBU:

  • kreipdamiesi dėl kompensacijos skyrimo dirbantys asmenys turi pateikti pažymą apie pajamas gautas už 3 paskutinius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio norima gauti kompensaciją dienos. Pvz., asmuo kreipiasi dėl kompensacijų skyrimo 2023 m. balandžio mėn., bet nori gauti kompensaciją nuo šildymo sezono (2022 m. spalio mėn.) pradžios, todėl turi pateikti 2022 m. liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesių darbo užmokesčio pažymą.
  • Jeigu pakinta asmens (vieno iš šeimos narių) pajamos ar šeimos sudėtis, skiriant kompensacijas vertinamos kreipimosi mėnesio arba mėnesio, kurį keitėsi asmens (šeimos) situacija, pajamos.
  • Pildant prašymą SPIS ar atvykus į Socialinės paramos skyrių pirmą kartą, būtina užpildyti prašymo 6 priedą, t. y. nurodyti informaciją apie šilumos, karšto ir šalto vandens teikėjus, nurodyti asmeniui teikėjo suteiktus mokėtojo kodus.
  • Kreipiantis dėl kompensacijų už kitą kurą (kietas kuras, dujos, elektra) 6 priede būtina nurodyti kuro deginimo įrenginio tipą ir markę bei jo naudingo veikimo koeficientą.
  • Atkreipiame dėmesį, kad būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens kompensacijos (toliau – kompensacijos) skiriamos gyvenamąją vietą būste deklaruojantiems asmenims. Jeigu būste yra deklaruota kita šeima, net ir tuo atveju, jeigu ji faktiškai negyvena, kompensacijos gali būti skiriamos tik abiem šeimoms pateikus prašymus ir dokumentus, įrodančius jų teisę gauti kompensacijas bei jų pajamas. Be to, jeigu būste yra deklaruotas asmuo, kuris įeina į kitos šeimos sudėtį, pajamas turi pateikti visi jo šeimos nariai (pvz., jeigu būste deklaruotas, bet jame negyvena anūkas, kuris yra besimokantis asmuo iki 24 metų, prašymą dėl kompensacijų skyrimo ir  pajamas turi pateikti ir jo tėvai).

Kitos naujienos

(BNS). Seimo pirmininkė ir frakcijų seniūnai registravo pataisas, kuriomis vietoje kanceliarinių išlaidų ...

„Mes buvom kaip sviestas, į kurį sminga karštas peilis“, - sako dezinformaciją ir ...

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, organizuodamas konkursus dėl pakuočių atliekų surinkimo...

Birželio 11 dieną 13.30 val. Varčios miške, prie partizanų atminimo kryžiaus (Dušnionių girininki...