Klausyti gyvai

24:00 - 06:30

Nakties garso takelis

Zuikos, Veršiai, Purnuškės, Benkartai, Mergalaukis. Ar keisti pastarojo pavadinimą?

Radijo stotį „FM99“ pasiekė Dainoro Luko laiškas, kuriame sakoma, kad Alytaus rajone esančios vietovės „Mergalaukis“ pavadinimas skamba neestetiškai. Anot jo, šios vietovės gyventojai dažnai tampa pašaipų objektais. Ten gyvenantys žmonės nenusipelno, kad iš jų būtų tyčiojamasi.

Anksčiau ar vėliau ateis laikas pakeisti šios vietovės pavadinimą, nes gyventojams jis įgris. Dainoras Lukas siūlo pakeisti pavadinimą ir dar galimybę iš to gauti lėšų, kurias būtų galima panaudoti minėtos gyvenvietės gyventojų reikmėms. Apie tai klausykite Vidos Ramanauskaitės reportaže:

 

Siūlomi tokie gyvenvietės pavadinimai: Amžinai tavo, Santuoka ir Meilė.

Pasak pasiūlymo autoriaus, neretai Mergalaukio gyventojams tenka kentėti patyčias dėl vietovės pavadinimo.
Pasak pasiūlymo autoriaus, neretai Mergalaukio gyventojams tenka kentėti patyčias dėl vietovės pavadinimo.

Neestetiškai, nemaloniai skambantys pavadinimai gali būti keičiami. Pavyzdžiui, kaimas Anykščių rajone, anksčiau vadinęsis Apšiktavirviais, pavadintas Naujasodžiu. Buvęs Minkštapaučių kaimas Raseinių rajone dabar vadinasi Antagluoniu.

Panašus pasiūlymas bus pateiktas ir kitoms savivaldybėms, kuriose yra neestetiškai, nemaloniai skambančių vietovių pavadinimų.

O štai Austrijoje yra miestelis tokiu pavadinimu...
O štai Austrijoje yra miestelis tokiu pavadinimu…Beje, pavadinimo ženklas nuolat dingsta. Dėl to norėta keisti net miestelio pavadinimą, tik gyventojai nesutiko.

Kitos naujienos

(BNS). Seimo pirmininkė ir frakcijų seniūnai registravo pataisas, kuriomis vietoje kanceliarinių išlaidų ...

„Mes buvom kaip sviestas, į kurį sminga karštas peilis“, - sako dezinformaciją ir ...

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, organizuodamas konkursus dėl pakuočių atliekų surinkimo...

Birželio 11 dieną 13.30 val. Varčios miške, prie partizanų atminimo kryžiaus (Dušnionių girininki...