Klausyti gyvai

17:00 - 17:30

Gyvas miestas

Nekaip pakvipę Alytaus miesto savivaldybės pirkimai – reiškiamas nepasitikėjimas direktoriumi ir pavaduotoja

Alytaus miesto tarybos nariai reikalauja šaukti neeilinį tarybos posėdį ir atleisti administracijos vadovus.

Alytaus m. tarybos nariai reiškia nepasitikėjimą administracijos direktoriui Rolandui Juoniui ir jo pavaduotojai Neringai Rinkevičiūtei. Ant dokumento pasirašė 10 tarybos narių bei dar vienas parašas padėtas trijų frakcijos narių vardu. Interpeliacijai skelbti reikalingi 9 parašai. Tarybos nariai reikalauja šaukti neeilinį tarybos posėdį ir atleisti administracijos vadovus.

Alytaus miesto S.Kudirkos ligoninės chirurginio skyriaus remontas turėjo būti pradėtas skubiai, techninis projektas jau keletą metų laukė finansavimo. Šiemet susiklosčiusi situacija su Covid padėjo jį gauti. Tačiau istorija darosi keista ir gali išjudinti vieną kitą valdininką iš kėdžių.

Paskelbtas konkursas remontui atlikti, viešąjį pirkimą vykdė pati savivaldybė. Dalyvavo 4 statybos įmonės, trys buvo išmestos iš konkurso, laimėjo ketvirtoji, galimai pasiūliusi didžiausią sumą  (tarybos narių turima informacija). 

Kas kaltas dėl sustabdytų procedūrų?

UAB “VA Statyba”, taip pat dalyvavusi konkurse ir pasiūliusi beveik milijonu mažesnę kainą, buvo pašalinta iš konkurso ir apskundė rezultatus teismui. Įmonė siūlo savivaldybei sudaryti taikos sutartį ir grąžinti ją į konkursą. 

Tuomet pradedama garsiai šaukti viešojoje erdvėje, kad chirurginio skyriaus remontas pakibo ant plauko ir miestas praras pusę milijono. Kalta dėl to, žinoma, įmonė, kuri kreipėsi į teismą ir sustabdė visą procesą. Tačiau pamiršta paminėti, kad jei įmonė būtų sugrąžinta į konkursą ir netyčia jį laimėtų, tai visas projektas kainuotų milijonu pigiau, ir net praradus vyriausybės skirtą pusę milijono, vistiek kainuotų savivaldybei puse milijono pigiau, nei dabartinis. Tarybos narių turima informacija dar vienos įmonės, išmestos iš konkurso siūloma darbų suma siekė 1,7 mln. 

Laimėtojo suma staiga tapo per didelė

Tačiau administracijos direktorius Rolandas Juonys tarybos posėdyje jau pradėjo aiškinti, kad sutarties su laimėtoju pasirašyti neketino, nes suma per didelė. Visgi jokio dokumento, kuriame matytųsi tokia savivaldybės nuostata, nėra.

Rolandas Juonys

“Pasiūlyta kaina yra daug didesnė, negu jūs numatėte lėšų. Kad vykdyti projektą tokia kaina, aš turiu ateiti pas jus ir klausti, ką daryti,” – dėstė R.Juonys tarybos posėdyje, kuomet buvo bandoma išpainioti galus.

Tačiau tarybos nariams aiškinantis, tai kokia gi suma buvo numatyta pirkime, paaiškėjo, kad paraiškoje pirkimui visgi nurodyta suma – 2,4 milijono. Tad laimėtojo UAB “Infes” (vienintelės neišmestos iš konkurso įmonės) pasiūlyta suma kiek per 2,3 mln. eurų neviršija savivaldybės numatytos sumos. 

Viešasis pirkimas, kurio istorija buvo nagrinėjama ketvirtadienį vykusiame tarybos posėdyje, paskelbtas birželio 1 d. Tuo metu netrukdė tai, kad turimos lėšos kartu su skirtomis Vyriausybės siekia vos pusantro milijono ir taryba nieko apie planus papildomam milijonui nežino. 

Meras Nerijus Cesiulis žinojo apie situaciją?

Anot gerai informuotų šaltinių, Alytaus m. meras Nerijus Cesiulis viską žinojo puikiai jau nuo gegužės mėnesio ir nei projekto suma jo nestebino, nei problema, kad nėra pinigų.

Tačiau tarybos posėdyje meras pabandė “šunis sukarti” ant ligoninės, siūlydamas neelinį auditą, bet tarybos narių palaikymo nesulaukė, tik pasiūlymo netrukdyti ligoninei dirbti šiuo sunkiu metu. Tuomet meras pareiškė, kad asmeniškai inicijuos auditą, tačiau tokių galimybių vienam tarybos nariui įstatymai nenumato. 

Rengiama interpeliacija administracijos direktoriui ir pavaduotojai

Tarybos nariai reikalauja savivaldybės administracijos, vykdančios pirkimą, ir pirkimų komisijos vadovo – direktoriaus Rolando Juonio atsakomybės. Jau per tarybos posėdį pradėti rinkti parašai jo ir jo pavaduotojos Neringos Rinkevičiūtės intrepeliacijai.

Anot gerai informuotų šaltinių, galimai būtent N.Rinkevičiūtės nurodymu buvo įtraukti specifiniai reikalavimai į salygas, dėl kurių išmesta mažiausiai viena įmonė.

Pareiškimas, kuriuo reiškiamas nepasitikėjimas administracijos vadovais merui Nerijui Cesiuliui įteiktas penktadienį, kitą dieną po tarybos posėdžio, kuomet nepasitikėjimas buvo išreikštas žodžiu. Jį pasirašė trys frakcijos – „Alytaus piliečių“, „Vieningas Alytus“, „Už Alytų“, taip pat tarybos nariai Valerijus Vencius ir LVŽS frakcijos narys Dmitrij Kačiurin.

Viešųjų pirkimų planai Alytuje nevieši

alytus.lt, viešųjų pirkimų planai

Savivaldybė turi viešųjų pirkimų planą, kuriame privaloma nurodyti visus planuojamus stambesnius pirkimus ir reguliariai pakeist, jei kas nors keičiasi. Jeigu pasižiūrėsite dabar alytus.lt (https://alytus.lt/lt/savivaldybes-administracija/administracine-informacija), tai ten rasite tik 2019 metų viešųjų pirkimų planą, o informacija keista paskutini kartą sausio 28 dieną. T.y., neatnaujinta net po metinio biudžeto patvirtinimo. 

Galima ieškoti ir giliau – dokumentų sistemoje. Ten dar vienas yra – vasario 20 dieną padaryti pakeitimai, bet ir tie papildymai 2019 m. ir nieko apie šį pirkimą nekalbą. 

Tuo metu gerai informuoti šaltiniai tvirtina, kad neviešinamas viešųjų pirkimų planas buvo pakeistas ir gegužės mėnesį ir buvo padidinta šio pirkimo suma iki reikiamos – 2,4 mln eurų. Kitaip nebūtų buvę galima vykdyti pirkimo procedūrų.

Viešųjų pirkimų tarnyba nurodo, kad:

“Perkančioji organizacija / perkantysis subjektas turi parengti ir patvirtinti planuojamų atlikti einamaisiais kalendoriniais metais pirkimų planus ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbti planuojamų atlikti pirkimų suvestinę. Ši suvestinė turi būti paskelbta kiekvienais metais ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, o patikslinus planuojamų atlikti einamaisiais kalendoriniais metais pirkimų planus, – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas (taikoma tarptautinės vertės ir supaprastintiems, išskyrus mažos vertės pirkimus).“

Priminimas:

Jei Jums patinka tai, ką mes darome, galite tapti rėmėju patreon.com

  • Skelbtas konkursas ligoninės chirurginio skyriaus remontui atlikti, pirkimą vykdė pati savivaldybė. 
  • Dalyvavo 4 statybos įmonės, trys buvo išmestos iš konkurso, laimėjo ketvirtoji, galimai pasiūliusi didžiausią sumą  (tarybos narių tokia turima informaciją). 
  • Konkurse dalyvavusi ir iš jo išmesta UAB “VA statyba” apskundė konkursą ir reikalauja panaikinti konkurso rezultatus bei sugrąžinti galimybę dalyvauti. 
  • UAB “VA statyba” pasūlyta kaina – 1,5 mln eurų, dabartinio laimėtojo UAB “Infes” – daugiau kaip 2,3 mln eurų, dar vienos konkurse dalyvavusios įmonės siūlyta suma – 1,7 mln eurų
  • Pasak “VA statyba” atstovės, įmonė buvo pašalinta už tai, kad “ darbų atlikimo grafike nebuvo nurodytas darbuotojų skaičius kiekvienai eilutei. Tai yra, pirkimo komisija norėjo, kad grafike matytųsi, pavyzdžiui, kiek darbuotojų II mėnesio I savaitę vykdys vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų įrengimo darbus.”. Tačiau buvo pateiktas darbų atlikimo grafikas, kuriame buvo išvardinti darbai ir grafiko apačioje nurodyta, kiek darbuotojų dirbs kiekviename laikotarpyje, pavyzdžiui, grafike nurodyta, kad II mėnesio I savaitę dirbs 26 darbuotojai (4 nekvalifikuoti darbininkai, 16 kvalifikuotų darbininkų, 6 specialistai). Toks grafikas pirkimo komisijai netiko, kodėl – įmonė paaiškinimo negavo.

Daugiau:

Kitos naujienos

Merkinėje, iškilmingai bus atidengtas paminklas partizanų vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui ir atidarytas...

Šeštadienį, 2022 m. lapkričio 29-ąją Vilniaus rotušėje vykstančiame Lietuvos žurnalistų sąjungos (LŽS) su...

Alytaus pataisos namų atvirosios kolonijos gyvenamųjų patalpų tualeto lubose pareigūnai rado ir paėmė du ...

...