Klausyti gyvai

12:00 - 13:00

Dienos kaleidoskopas

Ankstesnės laidos

Ar atsikratysime dumblo ir jo smarvės ir ar turėsime pagaliau tikrą pliažą prie vandens mieste? Nuo dumblo iki Dailidės ežerėlių. Neseniai atlikti abiejų ežerų valymo darbai, todėl norint apsaugoti ežerus nuo uždumblėjimo reikalinga į juos išleisti tik valytas paviršines nuotekas. Š iuo tikslu projektuojami paviršinių nuotekų valymo įrenginiai.Pasitarimo metu pasiūlyti ir išnagrinėti trys variantai su galimais […]

„ES – nepraėjęs laikas“ – dumblo problema Alytuje vakar ir šiandien. Dumblo apdorojimo įrenginių statyba bei perspektyva – ką su juo daryti? Be ES struktūrinių fondų paramos išsiversti praktiškai neįmanoma, mano ir UAB „Dzūkijos vandenys“ direktorius Rolandas Š½akas. Klausyti „ES – nepraėjęs laikas“ Alytaus dumblo apdorojimo įrenginių statybos projektas pradėtas įgyvendinti 2009 lapkritį, iki jo […]

Š iuo metu Alytaus apskrityje bedarbių skaičius siekia 13,87 proc., Alytuje – 13,71 proc. Alytuje užregistruotos 137 laisvos darbo vietos. Alytaus mieste ir rajone registruoti 7727 bedarbiai, vien Alytaus mieste – 4873 bedarbiai. Š ių metų rugpjūčio 1 d. šalies teritorinėse darbo biržose buvo registruota 185,8 tūkst. bedarbių ir jie sudarė 10,1 proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų. […]

Nuo šiandien pasienyje su Baltarusija gyvenantys Lazdijų rajono gyventojai privalo registruoti auginamas kiaules. Kaip sakė Maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Jonas Milius, gyvūnus registruoti privaloma visoje Lietuvoje. Tokios priemonės imtasi baiminantis afrikinio kiaulių maro iš Baltarusijos. Dėl afrikinio kiaulių maro židinių Baltarusijoje, Lazdijų rajono buferinėje zonoje gyvenantys žmonės turi deklaruoti laikomų kiaulių skaičių. Buferinė zona […]

Per praeitą savaitę, t.y. nuo 07.22 iki 07.28, įvykdyti 8 reidai Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento kontroliuojamoje teritorijoje. Nustatyti 25 aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimai (iš jų 4 šiurkštūs gyvosios gamtos apsaugos pažeidimai). Kitų pažeidimų pobūdis:– nesilaikyta Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuoseplaukiojimo priemonėmis reikalavimų – 2 atvejai,– žvejyba be mėgėjų žūklės leidimo – 4 atvejai,– autotransporto […]

Sveiki, mielieji! Š iandien prie puodelio arbatos dar vienas pokalbis su dzūkijos krašto šviesuoliais apie prasmingus darbus, juk rugpjūčio 1 dieną iš Tiumenės grįžo dvyliktoji „Misija Sibiras“ ekspedicija. Radijo eteryje susitikome su trimis dalyviais: Ieva, Laura ir Tomu, pasidalinusiais patirtimi, prisiminimais bei neišdildomais įspūdžiais. I pokalbio dalis II pokalbio dalis III pokalbio dalis Rugpjūčio 1 dienos […]