Klausyti gyvai

14:00 - 15:00

Dienos kaleidoskopas

Alytaus tėvai ir toliau kovoja už teisę vaikams likti darželiuose

Alytuje gyvenantys vaikų tėvai ir toliau ieško būdų, kaip išlaikyti savo vaikus darželiuose. Nors Alytaus miesto taryba sumažino priešmokyklinukų grupių skaičių, todėl jie turės keliauti mokytis į mokyklas.

Tėvai paskelbė peticiją – jie nesutinka su tokiu tarybos sprendimu ir reikalauja sugrąžinti po antrą priešmokyklinukų grupę į darželius „Obelėlė“, „Vyturėlis” bei „Linelis“.

Taip pat penkiamečio lankančio Alytaus „Obelėlės” darželį, mama Leonilė Tretiak keipėsi į LR Seimo kontrolierių bei Vyriausybės atstovą Alytaus apskrityje.

Penkiamečio lankančio Alytaus „Obelėlės” darželį, mama Leonile Tretiak

Įvertinusi skundo aplinkybes Seimo kontrolierė priėmė sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, nes jis iš esmės susijęs su savivaldybės tarybos veikla, administracinio akto teisėtumo ir pagrįstumo vertinimu, ginču dėl teisės viešojo administravimo srityje. Paaiškinama, kad Seimo kontrolieriai netiria savivaldybių tarybų veiklos, nevertina administracinių aktų teisėtumo ir pagrįstumo.

Tačiau vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymu, Alytaus miesto savivaldybės mero prašoma išnagrinėti pareiškėjos skundo aplinkybes ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais pateikti Leonilei Tretiak motyvuotą atsakymą, išsamiai paaiškinant dėl skundo aplinkybių.

  • Paaiškinti, kokiais kriterijais remiantis priešmokyklinio ugdymo grupė buvo panaikinta Alytaus darželyje „Obelėlė“ ir ji buvo perkelta į mokyklą; 
  • Informuoti, ar prieš priimant skundžiamą Savivaldybės tarybos sprendimą buvo sudarytos sąlygos vietos bendruomenės gyventojams dalyvauti jo priėmime, jeigu taip – paaiškinti, kokiu būdu, ar jie buvo tinkamai informuoti, su jais buvo konsultuojamasi, jeigu taip – paaiškinti, kokiu konsultavimosi būdu, kur buvo skelbiama informacija apie konsultavimosi būdą, jo dalyvius ir rezultatus; jeigu nebuvo konsultuojamasi – paaiškinti to priežastis ir imtis priemonių pažeidimams šalinti. 

Todėl meras Nerijus Cesiulis Alytaus tėvams turės dar kartą paaiškinti, kodėl jų vaikai negali lankyti darželio ir būtina juos perkelti į mokyklą.

Savo atsakymą į skundą pateikė ir Vyriausybės atstovas, kuris teigia, kad negali suteikti konsultacijos ar patarimų prašyme nurodytu klausimu. Dar papildomai informuoja, kad Švietimo veiklos bei švietimo santykių pagrindus nustato Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas. Taigi, Alytaus miesto savivaldybės taryba, galutinį sprendimą dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrojo plano koregavimo galės priimti tik gavusi Nacionalinės švietimo agentūros siūlymus. 

Leonilė Tretiak kreipiasi į savivaldybės tarybos narius ir kviečia juos suklusti: „jūs tikrai puikiai matote ir jaučiate, kad Alytaus miesto mero Nerijaus Cesiulio Jūsų rankomis vykdoma neva švietimo tinklo pertvarka mieste pastaruosius ketverius metus įneša daug įtampos ir žmonių nepasitenkinimo. Mokyklų, darželių bendruomenės aktyviai gina ir visomis galimomis priemonėmis gins savo teisėtus interesus ateity. Mes suprantame, kad daugeliu atvejų pasiduodate savo vedlio rinkimuose, mero N. Cesiulio įtakai ir galbūt kitą kartą net neįsigilinę balsuojate pagal jo norus. Žmogiškai galime pateisinti. Tik ne šį kartą. Labai prašome, pasistenkite įsiklausyti į savo širdies ir mūsų žinutę, išgirsti šimtų alytiškių norus bei lūkesčius. Jūs mūsų rinkti atstovai sprendimus priimančioje institucijoje. Girdėkite mus! Apeliuojame į Jūsų sąžinę, padorumą, pilietiškumą, kompetenciją ir moralę.”

Kitos naujienos

Gegužės 19 d. įvyko pirmosios KIDS ATHLETICS projekto žaidynės Vilniuje, kuriose susirinko per 20...

Gegužės 25 d. Alytuje vyks išskirtinių automobilių klubo rengiama paroda „RedHill Street 2024“. Todėl nuo...

Toliau rekonstruojant Ulonų g. nuo gegužės 22 d., trečiadienio, laikinai, kol vyksta darbai, keičiasi aut...

Gegužės 21-oji – svarbi diena Giedrei ir jos kūrybos gerbėjams: muzikos platformose jau sukasi jo...