Klausyti gyvai

16:15 - 17:00

Gyvas miestas

Pagaliau planuojama skelbti Alytaus ligoninės direktoriaus konkursą

Alytaus miesto taryba šį ketvirtadienį, birželio 22 dieną, tvirtins Alytaus apskrities St.Kudirkos ligoninės direktoriaus pareigybės aprašymą ir konkurso nuostatus. Įstaigai jau metus vadovauja laikinai paskirtas dvi kadencijas baigęs direktorius Artūras Vasiliauskas, o naujo direktoriaus konkursas buvo reguliariai atidėliojamas, kaip spėjama, laukiant naujų rinkimų. 

Dabartinio direktoriaus Artūro Vailiausko kadencija baigėsi 2022 metų liepą. Galiausiai konkursą planuojama skelbti, bent jau tvirtinti nuostatus ir pareigybės aprašymą.

Atrankos komisijos narius skirs meras

Ligoninės konkurso direktoriaus nuostatai buvo patvirtinti dar anoje kadencijoje – 2023 m. vasario 23 dieną vykusiame tarybos posėdyje. Tuomet buvo patvirtinta ir nuostata, dėl kurios socialdemokratas Alytaus m. meras Nerijus Cesiulis įnirtingai kovojo – nuotatų tvirtinimas buvo atidėliojamas metus – kad komisijos narius skirtų meras, o ne taryba.

Po ilgų opozicijos raginimų nuostatus visgi tvirtinti, galiausiai vasario mėnesį jie pateikti, o juose įtvirtinta nuostata, kad ligoninės direktoriaus komisijos narius skiria meras, o ne taryba.

Atrankos komisiją į ligoninės direktoriaus konkursą sudarys Alytaus miesto savivaldybės meras Nerijus Cesiulis savo potvarkiu.

„Nuostatų 13 punkte nurodytame potvarkyje Alytaus miesto savivaldybės meras nurodo Konkurso komisijos pirmininką, pirmininko pavaduotoją, narius, Konkurso komisijos sekretorių.“ 

Konkurso komisiją turi sudaryti šeši nariai (po vienodą skaičių Sveikatos apsaugos ministerijos ir Alytaus miesto savivaldybės mero paskirtų atstovų).

Komisijos nariais gali būti:

  • konkurso komisijos nariais gali būti skiriami atstovai iš Alytaus miesto savivaldybės administracijos ar Alytaus miesto savivaldybei pavaldžių įstaigų (valstybės tarnautojai arba asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis),
  • atstovai iš Sveikatos apsaugos ministerijos ar Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių įstaigų (valstybės tarnautojai arba asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis). 
  • kiti asmenys – ekspertai ir kitų institucijų, įstaigų, įmonių atstovai, gebantys įvertinti pretendentų tinkamumą užimti atitinkamas pareigas.

Kodėl klausimas vilkintas pusę metų tarybai nebuvo atsakyta

Ligoninės direktoriaus kadencijai pasibaigus dar 2022 m. vasarą, nuostatų klausimas atidėliojamas nuo 2022 metų pavasario. Lygiai toks pat sprendimo projektas, koks buvo patvirtintas š.m. kaip vasario mėn. Alytaus m. tarybai buvo teiktas ir 2022 m. spalio mėnesį, su ta pačia alternatyva – kad komisiją konkursui sudarytų taryba, o ne meras.

Tuometinės daugumos atstovas „Už Alytų“ komiteto tarybos narys Tomas Pačėsas svarstant klausimą taryboje pasiūlė jį atidėti. Jokio paaiškinimo, kam to reikia, niekam neprireikė, taryba nubalsavo už klausimo atidėjimą. Atidėtas klausimas ilgokai gulėjo mero stalčiuje, kol po daugkartinių tarybos narių raginimų galiausiai 2023 vasarį buvo pateiktas tarybai.

Paklaustas, kodėl klausimas buvo vilkinamas tiek mėnesių, Nerijus Cesiulis tarybos nariams atrėžė, kad „Nebuvom pasiruošę“. Į patikslintą klausimą, dėl kokių priežasčių klausimas buvo atidėtas, jei sugrįžo į tarybą nepakeistas, atsakymo irgi nebuvo.

Į konservatoriaus, tuomet daugumoje buvusio Povilo Labuko klausimą, kas nebuvo pasiruošta, nes tarybos nariai ne vieną kartą, net ir raštiškai, buvo gavę patvirtinimus, kad klausimas paruoštas ir turėjo būti teikiamas tarybai, tačiau to nebuvo daroma, atsakymo taip pat nebuvo. Kadangi tarybos posėdžio darbotvarkę sudaro meras savo potvarkiu, klausimo patekimas į tarybą priklausė tik nuo Nerijaus Cesiulio sprendimo.

Kodėl klausimas tiek laiko buvo vilkinamas ir kam nebuvo pasiruošta atsakymo nebuvo ir paklausus kelis kartus. „Šiandien klausimas išspręstas, aiškinomės teisinius dalykus“, – tarybos nario Henriko Šyvoko pasiūlytu atsakymu pasinaudojo meras.

Vilijos Ramanauskienės trečią kartą klausiamas, kokius teisinius dalykus aiškinosi atrėžė, kad „meras daug ką aiškinasi“ ir išjungė mikrofoną.

Klausimo svarstymą galite matyti spaudami šią nuorodą.

Nesulaukę atsakymo tarybos posėdyje, tarybos nariai raštu kreipėsi klausdami, dėl ko buvo vilkinamas atidėtas klausimas, kuris nepakeistas grįžo į tarybos posėdį.

Savivaldybės pateiktame atsakyme kaltas liko tarybos narys Tomas Pačėsas, kuris spalio mėnesį pasiūlė sprendimą atidėti: „Posėdžio metu frakcijos „Už Alytų“ vadovas Tomas Pačėsas klausimą pasiūlė atidėti, nenurodydamas nei priežasčių, nei termino dėl klausimo atidėjimo. Alytaus miesto savivaldybės tarybai nusprendus klausimą atidėti, sprendimo projektas buvo atidėtas ne dėl Alytaus miesto savivaldybės mero kaltės, bet dėl minėto tarybos nario siūlymo. Kadangi tarybos narys Tomas Pačėsas per visą laikotarpį iki sprendimo priėmimo jokių pastabų ar pasiūlymų dėl svarstomo klausimo neteikė, todėl mero iniciatyva jis buvo pateiktas svarstyti 2023 m. vasario
mėnesio tarybos posėdžiui.“

Opozicijos atstovai – tuometiniai kandidatai į merus nuomonę pakeitė

Tačiau viename paskutiniųjų praėjusios kadencijos tarybos posėdžių, jau įsibėgėjus rinkimų kampanijai, mero siektas sprendimo variantas buvo netikėtai patvirtintas. Klausimas įtrauktas pačioje darbotvarkės apačioje – paskutinis, kai paprastai tarybos nariai „išsilaksto“ ir lieka tik kantriausi, arba suinteresuoti klausimu.

2023 m. vasario 23-iąją paskutiniuoju klausimu svarstant konkurso nuostatus išeiti bandė ir vicemerė Jurgita Šukevičienė, bet buvo pasodinta mero griežtu „niekur neini“.

https://www.youtube.com/embed/w1qILYHuQjg?start=6133

Tačiau merui į pagalbą atskubėjo opozicija – iš posėdžio dingo ir ilgai dėl šio klausimo kovojusi tuometinė tarybos narė Laura Radzevičiūtė ir Gediminas Daukšys, nebuvo ir Sigito Leonavičiaus. Nusišalino ligoninėje dirbantys tarybos nariai, o galiausiai nuomonę pakeitė ir tarybos opozicijos atstovas Valerijus Vencius.

Galiausiai iš 18 belikusių tarybos narių 10 pritarė nuostatams ir tam, kad konkurso komisiją skirtų meras. Pritarė daugumos atstovai Edmundas Čečėta, Henrikas Šivokas, Jurgita Šukevičienė, Laima Vincė Kirkliauskienė, Nerijus Cesiulis, Nijolė Makštutienė, Skaistė Ulčickaitė, Tomas Pačėsas, Valerijus Vencius ir Valius Micevičius. Sprendimo alternatyvą rinkosi Andrius Jučas, Asta Pilypaitė, Gintautas Andriuškevičius, Povilas Labukas, Vilija Ramanauskienė, Vilma Krušnienė, Vytas Jazepčikas, Vytautas Jastremskas.

Dar kartą keičiamas sprendimas

2023 m. birželio 22-osios tarybos posėdyje klausimas dėl ligonines konkurso nuostatų vėl sugrįžta į tarybą, bet vienvaldei socialdemokratų daugumai klausimų dėl komisijos skyrimo niekas nebekelia, nuostatai keičiami dėl pasikeitusių įstatymų, tikslinami pavadinimai.

Reikalavimai direktoriui telpa į pusę puslapio

Birželio 22-osios Alytaus miesto tarybos posėdyje bus tvirtinami ir reikalavimai naujam apskrities ligoninės direktoriui.

Reikalavimai pareigybės aprašyme didžiausios Alytaus biudžetinės įstaigos vadovui neužima ir puslapio – tiek reikalaujama įstatyme. Jis turi mokėti valstybinę kalbą, turėti ne mažesnę kaip 4 metų vadovavimo patirtį ir sveikatos, socialinių mokslų, teisės ar vadybos magistro diplomą.

Dar turi išmanyti įstatymus, gebėti lyderiauti ir išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus.

Šiais metais be Alytaus, vyksta dar kelių ligoninių vadovų konkursai, įskaitant ir Kauno klinikas.

Apie kelią iki šio konkurso plačiau rašėme:

Kitos naujienos

Namo viduje Alytaus rajone iš antro aukšto šeštadienį nukrito mažametis, apie 22 val. 30 min. Alytaus r. ...

Šį savaitgalį Alytaus kultūros centre vyks neeilinis renginys – Eurochestries Baltijos jaunimo orkestrų f...

Ar vaikams svarbūs mitybos klausimai? Su kokiomis problemomis, įpročiais, mitais gyvena vaikai ir...

Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka jaunimui dovanos neišdildomų kultūrinių įspūdžių ir pat...